Sökning: "Niklas Altermark"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Niklas Altermark.

 1. 1. Det komplexa medborgarskapet - Om myndighetsföreträdarens makt och individens frihet i tillämpningen av LSS-lagen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Niklas Altermark; [2010]
  Nyckelord :medborgarskap; LSS-lagen; politisk filosofi; välfärdspolitik; förvaltning; handikappolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The principle aim of the Law on Support and Service for people with Certain Functional Impairments (LSS) is to guarantee full participation in society and freedom to choose one’s own path in life. These are ambitious goals; however, they lack both precision and reference to daily care work. LÄS MER

 2. 2. Hur lär vi oss av misstag? - En undersökning av inlärningsprocessen i svensk hälso- och sjukvård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Niklas Altermark; [2008]
  Nyckelord :lärande organisationer; misstagsteori; lex maria-systemet; aktör-struktur; förvaltningskunskap; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In scientific investigations on how organizations can learn from their mistakes the perspective is usually that of the social engineer; the object is to prevent human errors through modeling the system in a certain way. The aim of this paper is to explore the learning process from a different standpoint than those usually applied in organizational learning and error theory. LÄS MER

 3. 3. Gäst från verkligheten: En undersökning av nybörjarna i kommunpolitiken

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Niklas Altermark; Linda Nyberg; [2007]
  Nyckelord :oerfarna politiker; politikerroll; kommunpolitik; politisk karriär; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vår uppsats handlar om kommunpolitiker som blivit förtroendevalda utan tidigare erfarenhet av partiarbete eller förtroendeposter. Då partiernas medlemstal sjunker finns det skäl att tro att fenomenet kommer att bli vanligare. Syftet med vår uppsats är att minska kunskapsbristen som råder kring politisk oerfarenhet. LÄS MER

 4. 4. Hur förstår vi självbestämmandet? En argumentation utifrån liberalismen och kommunitarismen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Praktisk filosofi

  Författare :Niklas Altermark; [2006]
  Nyckelord :Självbestämmanderätt; Liberalism; Kommunitarism; Philosophy; Filosofi; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Grundfrågan för den här uppsatsen är: Hur styr vi våra liv? Jag kommer att försöka formulera ett svar utifrån debatten mellan liberaler och kommunitarister. Det kan tyckas vara en fråga med stora implikationer som jag har valt. Det är det för all del också. LÄS MER