Sökning: "Niklas Anders Lundqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niklas Anders Lundqvist.

  1. 1. Investeringsprocesser i kommunalägda bostadsbolag : En studie om lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolags påverkan på investeringsprocessen.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Niklas Lundqvist; Hellman Caroline; Erlandsson Axel; [2014]
    Nyckelord :Bostadsbolag; Investeringsprocesser; Kommunalt ägda bolag;

    Sammanfattning : Bachelor thesis in Business administration, School of Business and Economics at Linnaeus University, Controller, 2FE13E, spring semester 2014 Title: Capital budgeting in Municipal-real estate companies - A study of the law of public housing company impact on capital budgeting. Authors: Axel Erlandsson, Caroline Hellman and Niklas Lundqvist Tutor: Anders Jerreling Background: Municipal owned real estate companies  has in the past been obliged to take responsibility for providing housing to Swedish municipal inhabitants. LÄS MER