Sökning: "Niklas Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Niklas Andersson.

 1. 1. Aktieåterköp och aktielikviditet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andréas Andersson; Niklas Bäckström; Fredrik Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Aktieåterköp; Aktielikviditet; Nasdaq OMX; Stockholmsbörsen; Finans; Share Repurchase; Stock Liquidity; Stockholm Stock Exchange; Finance; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien undersöker om ett faktiskt aktieåterköp påverkar en akties likviditet samt om storleken på aktieåterköpet kan ha en betydelse för likviditeten. Metod: För att besvara syftet utformas tre hypoteser som besvaras genom en kvantitativ undersökning via regressionsanalys. LÄS MER

 2. 2. Replacing Trust: A study of blockchain applicability in maritime logistics

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Niklas Andersson; Johannes Leander; [2019-07-09]
  Nyckelord :Blockchain; Maritime; Logistics; Interfirm; Trust; Opportunism; Decentralise;

  Sammanfattning : In situations entailing risk, trusting others can leave you vulnerable to opportunistic behaviour. This holds true in domains where organisations work in alliances and there is a need for interfirm trust. Blockchain technology aims to solve trust challenges by enabling transactional data sharing and decentralisation. LÄS MER

 3. 3. Mobilt vårdteam - En strategi för att klara av framtidens utmaningar och vårdbehov

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Andersson; Veronica Kvist; [2019-06-20]
  Nyckelord :Lean i sjukvården; transformativt ledarskap; medarbetarskap; organisationskultur; förändringsarbete; personcentrerad vård; tillgänglighet; vård av äldre; mobilt vårdteam.;

  Sammanfattning : Svensk sjukvård är sedan länge överbelastad och väntetiderna blir ständigt längre på grund avett ökat antal vårdsökande. Forskning visar på att andelen äldre av befolkningen kommer attväxa sig större vilket kommer att påverka tillgängligheten av vården negativt eftersom attpatientgruppen är resurskrävande. LÄS MER

 4. 4. Google AMP and what it can do for mobile applications in terms of rendering speed and user-experience

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Oscar Bäck; Niklas Andersson; [2019]
  Nyckelord :Google AMP; User Experience; Performance; Mobile Web Pages; Speed;

  Sammanfattning : On today’s web, a web page needs to load fast and have a great user experiencein order to be successful. The faster the better. A server side rendered webpage can have a prominent initial load speed while a client side rendered webpage will have a great interactive user experience. LÄS MER

 5. 5. User interface for registering and sharing health data for patients with chronic diseases

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Niklas Andersson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The cost of healthcare in Sweden has risen steadily since the beginning of the 21st century and one of the major contributors to the increase are chronic diseases. Chronic diseases are complex and long-lasting disorders which cause disability and death worldwide. LÄS MER