Sökning: "Niklas Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Niklas Axelsson.

 1. 1. Aktivering av sponsorskap – ur ett föreningsperspektiv : Går föreningar i herrarnas fotbollsallsvenska utöver sponsoravtalen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Axelsson; Niklas Engman; [2018]
  Nyckelord :Sponsorship; Activation; Associations; Relations.; Sponsring; Aktivering; Föreningsperspektiv; Relationer.;

  Sammanfattning : Idrotten i Sverige och framförallt herrarnas fotbollsallsvenska genererar årligen mångmiljonbelopp i sponsorintäkter och i vissa fall omsätter till och med föreningen mer än dess sponsorer. Trots det här är tidigare forskning inom aktivering av sponsring ur den sponsrades perspektiv begränsad och nästintill obefintlig. LÄS MER

 2. 2. Validering av självskattningsformuläret Norwegian Outcome Response System for Evaluation (NORSE)

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Julia Axelsson; Niklas Penttinen; [2018]
  Nyckelord :Outcome Measure; NORSE; CORE-OM; Validation; Utfallsmätning; NORSE; CORE-OM; Validering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att validera den svenska översättningen av självskattningsinstrumentet Norwegian Outcome Response System for Evaluation (NORSE), ett instrument som används för att mäta psykiskt mående. Data har samlats in genom en digital enkät. Urvalet var icke-kliniskt och bestod av totalt 228 individer. LÄS MER

 3. 3. Improved data regression methods for crack growth characterization

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Niklas Axelsson; Jure Baric; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förbränning av biogas/metan i en EcoMarathonmotor

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Dan Andersson; Felix Eriksson; Henrik Karlsson; Niklas Axelsson; Björn Steinwall Jivenberg; Anton Stenstrand; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is about the process of converting a petrol-fuelled Honda GX35 engine to runon methane gas. The future goal is to use the engine in the engineering competition ShellEco-marathon, where the aim is to drive a vehicle as far as possible with a set amount offuel. LÄS MER

 5. 5. Känslor i reklam -En kvalitativ studie i hur privatpersoner uppfattar reklamkampanjen Hjältarna berättar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Axelsson; [2015-02-10]
  Nyckelord :Reklamkampanj; Storytellning; Välgörenhetsorganisationer; Marknadskommunikation; Känslor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER