Sökning: "Niklas Beijbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niklas Beijbom.

  1. 1. Hur organisationer påverkas när medarbetare ersätts med Robotic Process Automation : En rapport om hur RPA-robotar påverkar verksamhetsutvecklingen och den implicita kunskapen

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

    Författare :Niklas Beijbom; Abdalrahim Idjbara; [2019]
    Nyckelord :Informatik; Robotic Process Automation; Implicit kunskap; Verksamhetsutveckling;

    Sammanfattning : Teknologin har alltid påverkat samhället, tekniska lösningar utvecklas hastigt. Robotic Process Automation (RPA) är en robot som genomför repetitiva, enkla återupprepande, uppgifter som hanteras på exakt samma sätt varje gång istället för att det ska hanteras av anställda. LÄS MER