Sökning: "Niklas Borg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Niklas Borg.

 1. 1. Keramik och samhälle

  Master-uppsats,

  Författare :Niklas Borg; [2018-09-06]
  Nyckelord :Middle Neolithic; Falbygden; Funnel beaker pottery; TRB; Marxist theory; kinship; power structures and social relations;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the middle Neolithic funnel beaker pottery of Falbygden in the central parts of Västergötland, Sweden. This area displays a large number of densely situated megalithic tombs. LÄS MER

 2. 2. Semi-automatic code-to-code transformer for Java : Transformation of library calls

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Niklas Boije; Kristoffer Borg; [2016]
  Nyckelord :code-to-code transformer; semi-automatic transformation; code transformation; transformation of library calls; rule transformation;

  Sammanfattning : Having the ability to perform large automatic software changes in a code base gives new possibilities for software restructuring and cost savings. The possibility of replacing software libraries in a semi-automatic way has been studied. String metrics are used to find equivalents between two libraries by looking at class- and method names. LÄS MER

 3. 3. Analys av haptoglobin i bovint serum med surface plasmon resonance biosensorteknik

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Niklas Borg; [2006]
  Nyckelord :haptoglobin; akutfasprotein; analys; biosensor;

  Sammanfattning : The concentration of acute phase proteins in serum is altered as a response to inflammation, infection or trauma. this makes these proteins potential biomarkers of unspecific pathological processes. LÄS MER

 4. 4. Nyttan med att utvärdera socialt arbete : en intressentutvärdering av boendestöd till vuxna missbrukare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Mia Gullmarsvik; Raul Valeria; Niklas Borg; [2006]
  Nyckelord :Boendestöd; Missbrukare; Utvärdering; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Vår uppsats handlar om att utvärdera, och nyttan med att utvärdera, socialt arbete. Nyttobegreppet definieras, både teoretiskt och utifrån en verksamhet och dess mål, och vi presenterar hur man i verksamheten gör för att utvärdera nyttan och målen i densamma. LÄS MER

 5. 5. Reglering av matarsystem vid höghastighetskapning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Niklas Borg; [2002]
  Nyckelord :Reglerteknik; reglerteknik; höghastighetskapning; modellering; tillståndsmodell; optimal styrning; tillståndsåterkoppling; Reglerteknik;

  Sammanfattning : Today small metal parts are mass-produced as for example rollers in cylinder bearings. At high velocity cutting the metal is cut with a great force in a scissor-like device. LÄS MER