Sökning: "Niklas Brandt-holmström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niklas Brandt-holmström.

  1. 1. Olyckskorpen - finns han?

    M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

    Författare :Camilla Englund; Niklas Brandt-Holmström; [2011]
    Nyckelord :arbetsplatsolyckor; NCC Construction; olyckskorpen;

    Sammanfattning : Detta examensarbete utreder frågeställningen om den såkallade "olyckskorpen" – alltså yrkesarbetaren som är inblandad i flertalet arbetsplatsolyckor – verkligen existerar. Frågan är lite av kontroversiell typ och har diskuterats sedan 1940-talet, utan något avsevärt utslag eller dokumenterat alster. LÄS MER