Sökning: "Niklas Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Niklas Carlsson.

 1. 1. Acoustic Room Correction for Speaker Systems Using Signal Processing Techniques

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Niklas Carlsson; Hanne Heingård; [2018]
  Nyckelord :Audio; Room correction; Noise; Network; MIMO; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Loudspeakers are used in many different applications and play a vital role in various types of entertainment and communication. To optimize the listening experience, there is a need for an adjustment process to compensate for any effects the environment might have on the loudspeaker’s performance. LÄS MER

 2. 2. Automated Guided Vehicles : En förstudie på Rusta AB:s centrallager

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Niklas Carlsson; Filip Norberg; [2018]
  Nyckelord :Automated Guided Vehicles; AGV; Beslutsmodell; Distributionslager; Flödeskarta.;

  Sammanfattning : Abstract Course: Thesis in logistics for the MBA program, 4FE19E, VT18 Authors: Niklas Carlsson and Filip Norberg Supervisor: Hana Hulthén Examiner: Helena Forslund Title: Automated Guided Vehicles – A preliminary study on the central warehouse of Rusta AB. Background: Automated guided vehicles (AGV) is a driverless truck, programmed to automatically transport goods from point A to point B without human interaction. LÄS MER

 3. 3. Smärtskattning av barn i förskoleåldern inom prehospital akutsjukvård : En integrerad systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marcus Carlsson; Niklas Forsberg; [2017]
  Nyckelord :pain assessment; pain measurement; prehospital; ambulance; children; pre-school; wounds injuries; pain management;

  Sammanfattning : Det är känt att ambulanspersonalens omhändertagande av barns smärta kan bli bättre. Akut smärta hos barn är en vanlig orsak till att barn söker ambulanssjukvård. LÄS MER

 4. 4. Interoperabilitet: En väg till samordnade transporter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Niklas Larsson; Alexander Carlsson; Alexander Levin Brunell; [2017]
  Nyckelord :digitalization; information technology; interoperability; framework for interoperability; web application; markup language; communication protocol; digitalisering; informationsteknologi; interoperabilitet; interoperabilitetsramverk; webbapplikation; märkspråk; kommunikationsprotokoll;

  Sammanfattning : Digitaliseringens utveckling genomsyrar stora delar av samhället där informationsteknologi bidragit till tidigare otänkbara möjligheter och fördelar. I dagsläget har organisationer rationaliserat flertalet affärsprocesser där teknologin anses utgöra en fundamental utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Closed-loop supply chain : En studie av svenska detaljhandelsföretag inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filip Norberg; Niklas Carlsson; [2017]
  Nyckelord :closed loop supply chain; circular economy; retail; logistik; supply chain; cirkulär ekonomi; mode;

  Sammanfattning : Den globala uppvärmningen anses idag vara ett av de största hoten mot vår planet. Vi människor är en stor bidragande orsak, efter årtionden av ständigt ökande utsläpp och gränslös konsumtion. Åtgärder måste genomföras inom samtliga sektorer i vårt samhälle. LÄS MER