Sökning: "Niklas Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Niklas Eriksson.

 1. 1. PRISET FÖR KÖPLUST En enkätstudie om subjektiv upplevelse av bakgrundsmusik hos personal och kunder inom Handels i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Niklas Eriksson; Linus Törnvist; David Fjellsson; [2019-06-17]
  Nyckelord :audiologi; ljudmiljö; hörselnedsättning; ljudtrötthet; hyperacusis; arbete; kognition; bakgrundsmusik; audiology; sound environment; hearing loss; auditory fatigue; work; cognition; background music;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to investigate the perceived sound environment in retail where background music is present and the possible impact on staff and customers.Research method: The method is quantitative with descriptive approach. The study was carried out using a questionnaire, comprising ten closed questions. LÄS MER

 2. 2. Projektering av lokalnät med fördjupning i selektivitet

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Lucas Ebers; Niklas Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In power system, when a local network with over head lines is replaced by a network laid underground, itchanges the characteristics of the material used and gives an opportunity for an updated sizing. The goal withthe project was to present a proposal of a reconstruction of a old local network to a modern local network andpresent a selective coordination plan for all the branches in the new network. LÄS MER

 3. 3. Industriell förvandling – Visualisering av produktionseffektivitet för att minska stopp : Att hitta och eliminera stopp med hjälp av Overall Equipment Effectiveness (OEE)

  M1-uppsats,

  Författare :Niklas Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Inte som alla andra : Upplevelser av bemötandet i samhället och med personal inom vården bland patienter med schizofreni En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Niklas Eriksson; Westerman Fredrik; [2018]
  Nyckelord :Schizofreni; stigmatisering; fördomar; uppfattningar bland patienter med schizofreni;

  Sammanfattning : Att personer med schizofreni utsätts för stigmatisering är sedan länge känt. Syftet med denna studie var att undersöka hur dessa personer upplever bemötande, och hur de upplever att det finns stigma/förutfattade meningar, både ute i samhället och inom vården. LÄS MER

 5. 5. Vad driver äldre lantbrukare att fortsätta? : en kvalitativ studie om vad som driver lantbruksföretagare att fortsätta samt deras mål och strategier för framtida avslut

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Niklas Eriksson; Ludvig Johansson; [2018]
  Nyckelord :lantbruksföretagare; medelålder; ålder; värderingar; konsekvenser; pension;

  Sammanfattning : Forskning visar att egenföretagare arbetar högre upp i åldrarna än anställda. Medelåldern hos svenska lantbruksföretagare ökar samtidigt som 34 % av dem är äldre än 65 år. LÄS MER