Sökning: "Niklas Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Niklas Eriksson.

 1. 1. PRISET FÖR KÖPLUST En enkätstudie om subjektiv upplevelse av bakgrundsmusik hos personal och kunder inom Handels i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Niklas Eriksson; Linus Törnvist; David Fjellsson; [2019-06-17]
  Nyckelord :audiologi; ljudmiljö; hörselnedsättning; ljudtrötthet; hyperacusis; arbete; kognition; bakgrundsmusik; audiology; sound environment; hearing loss; auditory fatigue; work; cognition; background music;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to investigate the perceived sound environment in retail where background music is present and the possible impact on staff and customers.Research method: The method is quantitative with descriptive approach. The study was carried out using a questionnaire, comprising ten closed questions. LÄS MER

 2. 2. Projektering av lokalnät med fördjupning i selektivitet

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Lucas Ebers; Niklas Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In power system, when a local network with over head lines is replaced by a network laid underground, itchanges the characteristics of the material used and gives an opportunity for an updated sizing. The goal withthe project was to present a proposal of a reconstruction of a old local network to a modern local network andpresent a selective coordination plan for all the branches in the new network. LÄS MER

 3. 3. The implications of IFRS 9 – for Equity Analysts

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Neil Eriksson; Niklas Rådström; [2019]
  Nyckelord :Accounting quality; Accounting information; Conceptual Framework; IFRS 9; IAS 39; Expected Credit Loss model; Equity analyst;

  Sammanfattning : The financial crisis of 2008 highlighted problems with the accounting standard IAS 39, with claims of high complexity, introduction of procyclicality in the financial statements and a proposed role of contributing to the financial crisis. The International Accounting Standard Board issued the predecessor, IFRS 9, which became effective on January 1st, 2018. LÄS MER

 4. 4. Inte som alla andra : Upplevelser av bemötandet i samhället och med personal inom vården bland patienter med schizofreni En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Niklas Eriksson; Westerman Fredrik; [2018]
  Nyckelord :Schizofreni; stigmatisering; fördomar; uppfattningar bland patienter med schizofreni;

  Sammanfattning : Att personer med schizofreni utsätts för stigmatisering är sedan länge känt. Syftet med denna studie var att undersöka hur dessa personer upplever bemötande, och hur de upplever att det finns stigma/förutfattade meningar, både ute i samhället och inom vården. LÄS MER

 5. 5. Vad driver äldre lantbrukare att fortsätta? : en kvalitativ studie om vad som driver lantbruksföretagare att fortsätta samt deras mål och strategier för framtida avslut

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Niklas Eriksson; Ludvig Johansson; [2018]
  Nyckelord :lantbruksföretagare; medelålder; ålder; värderingar; konsekvenser; pension;

  Sammanfattning : Forskning visar att egenföretagare arbetar högre upp i åldrarna än anställda. Medelåldern hos svenska lantbruksföretagare ökar samtidigt som 34 % av dem är äldre än 65 år. LÄS MER