Sökning: "Niklas Eskilsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Niklas Eskilsson.

 1. 1. Åtgärder för en effektivare intern materialförsörjning : Genomlysning av förbättringsområden för lager till slutmontering av gruvmaskiner med fördjupning inom frekvensläggning – en studie vid Epiroc Rock Drills AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Niklas Eskilsson; David Magnuson; [2019]
  Nyckelord :Warehouse operations; inventory management; slotting optimization; class-based storage; ABC-analysis; frequency classification; root cause analysis; Lagerstyrning; frekvensläggning; lagerplatstilldelningssystem; klass-baserat lagringssystem; klassbaserat placeringssystem; ABC-analys; frekvensklassificering; rotorsaksanalys;

  Sammanfattning : Epiroc har åtnjutit en längre period av kraftig tillväxt samtidigt som flertalet effektiviseringsprojekt har genomförts med syfte att öka produktionsvolymen för att möta marknadens efterfrågan. Detta genom att bland annat implementera en variant av Lean production – The Way We Produce. LÄS MER

 2. 2. Students’ perceptions of learning management systems. An explorative case study of upper secondary school students

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :JUHA-MATTI SUORSA; NIKLAS ESKILSSON; [2014-07-03]
  Nyckelord :Student perceptions; learning management system; LMS; E-learning; upper secondary school;

  Sammanfattning : IT has for a time been a part of the everyday life in schools. Learning management (LMS) system is intended to help students by facilitating learning and communication. While the systems employ a variety of functions and benefits they also present challenges to the individual student. LÄS MER

 3. 3. The impact of ASEAN-China free trade agreement on foreign-invested manufacturing locations in Asia: A case study of Husqvarna Construction Products AB

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Niklas Eskilsson; Thu Nguyen; [2013-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Within the framework of the WTO, regional trade agreements have proliferated in recent years as a means to facilitate trade. While developed countries are struggling for growth, much attention has been directed towards the Asian emerging markets, and especially to China, in search for new business opportunities. LÄS MER

 4. 4. Föreningsstyrelsens ansvar framför allt gentemot tredje man

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niklas Eskilsson; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen gäller det personliga ansvaret för styrelseledamöter i ideella föreningar. Första delen av uppsatsen ger en översikt över de bestämmelser som kan tillämpas för att göra styrelseledamöterna personligt ansvariga för handlingar som de utför i sin egenskap av styrelseledamöter. LÄS MER