Sökning: "Niklas Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Niklas Gustafsson.

 1. 1. Personligheten som avgörande faktor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Niklas Ahlqvist; John Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Health-promotion; unit managers; leadership; discretion; elderly care.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to see how unit managers use their discretion in relation to their imposed responsibility for a health-promoting work environment in the municipal sector. With the help of six different unit managers we conducted a qualitative study in which, with the help of a vignette study, we conducted interviews to get answers to our questions. LÄS MER

 2. 2. IDEOLOGI PÅ 140 TECKEN En analys av populism och ideologi på den sociala medieplattformen Twitter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tom Serner; Niklas Gustafsson; [2017-02-15]
  Nyckelord :Twitter; populism; ideologi; Sverigedemokraterna; sociala medier;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT/2016Handledare: Niclas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 50Antal ord: 13 649Nyckelord: Twitter, populism, ideologi, Sverigedemokraterna, sociala medierSyfte: Studien syftar till att undersöka hur det är möjligt att kommunicera ett så komplextämne som ideologi genom Twitter, vars speciella förutsättningar ställer krav på en kort och koncis kommunikation.Teori: Uppdelad i två avsnitt, ett om ideologi, populism och högerpopulism och ett om politiskkommunikation på sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Swedish Equity Sectors Risk Management with Commodities : Revisiting dynamic conditional correlations and hedge ratios

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Daniel Engström; Niklas Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Hedging; hedge; commodities; futures; hedge ratio; conditional correlation; DCC; GO-GARCH; DCC-GARCH; GARCH; Dynamic conditional correlation; oil; GSCI; copper; gold; safe haven; optimal hedge ratio; finance; economics; markets; risk; risk management; hedge effectiveness; Risk; riskhantering; råvaror; terminer; futures; hedging; hedge; GARCH;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate changes in dynamic conditional correlations between Swedish equity sector indices and commodities using oil, gold, copper and a general commodity index. Additionally the purpose is to evaluate which of the two methods, DCC- GARCH or GO-GARCH that is more efficient in estimating correlation for hedge ratio calculation. LÄS MER

 4. 4. En studie av Lundellska skolan : energikartläggning, energieffektivisering och dimensionering av solcellsanläggning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Sophia Appelstål; Wilma Falk; Anton Gustafsson; Lovisa Gustafsson; Niklas Hedlund; Tobias Klockare; Simon Nordén; Johan Skrealid; Cristina Stoltz; [2017]
  Nyckelord :totalmetodiken; fotovoltaiska system; Simulink; PVsyst; Green Building Certifikat; styr- och reglersystem; energibesparing;

  Sammanfattning : Lundellska skolan Skrapan is an upper secondary school located in the Ulleråaker district in Uppsala, Sweden. The building was completed in 1986 and houses approximately 1150 students and a staff of 148 members. Obtained by Skolfastigheter AB by the end of the year of 2016, the company initiated a planning phase for a renovation. LÄS MER

 5. 5. Rätt plåster i rätt tid : En fallstudie av ICAs krishantering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Gustafsson; Niklas Johansson; [2017]
  Nyckelord :Crisis; Crisis Management; Brand; Brand Equity; SCCT; Communication; Kris; Krishantering; Varumärke; Varumärkeskapital; SCCT; Kommunikation;

  Sammanfattning : This study examines how the grocery retail company ICA handle their communication in store during a crisis and how they manage it efficiently. With contributions from theories and models from the field of crisis management this study examines how these are implemented in practice. LÄS MER