Sökning: "Niklas Hansen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Niklas Hansen.

 1. 1. Learning Mechanisms from Digital Innovation Projects : A Case Study of the Swedish Construction Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Håkon Haugsten Hansen; Niklas Loason; [2018]
  Nyckelord :Inter-project learning; Digitalisation; Innovation; Knowledge management strategy; Learning mechanisms; Construction industry; Project-based organisation; Intern projektinlärning; digitalisering; innovation; kunskapsstrategi; inlärningsmekanismer; byggindustri; projektbaserad organisation;

  Sammanfattning : Today, organisations in multiple industries are faced with challenges connected to digitalisation. The construction industry is one of the sectors in Sweden that are struggling most to digitalise, despite their efforts. LÄS MER

 2. 2. Solceller i skyddade kyrkomiljöer : En studie om solelproduktion och kulturmiljöskyddpå kyrkor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Niklas Hansen; [2017]
  Nyckelord :Solceller; Kulturmiljölagen; Kyrkobyggnader; Solelproduktion;

  Sammanfattning : Idag finns det ett flertal solcellsanläggningar på kyrkobyggnader i Sverige, men ingen av dessa är installerade på en kyrkobyggnad skyddad av kulturmiljölagen. Det finns därför outnyttjade kyrktak med potential att producera solel. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av monteringsverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anton Hemhagen; Niklas Hansen; [2017]
  Nyckelord :Monteringsverktyg; Konstruktion; Produktutveckling;

  Sammanfattning : This thesis has been done in cooperation with Lindab AB. The goal of the project is to create a tool wich aims to help the assembly of a ventilation silencer because it takes to much effort from the operators and is a non-ergonomic way of work. LÄS MER

 4. 4. Brottsförebyggande stadsplanering : Känslan av trygghet i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Niklas Hansen; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här C-uppsatsen är att studera olika syn på känslan av trygghet, och sedan undersöka om olika teorier inom brottsförebyggande stadsplanering(CPTED) tar hänsyn till den känslan. Teorierna som används är Eyes on the street, The broken window theory och defensible space. LÄS MER

 5. 5. MICROWAVE ASSISTED SYNTHESIS OF TITANIUM DIOXIDE ELECTRODES FOR USE IN POLYMER DSSC

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Niklas D.J. Hansen; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It’s widely known that microwaves can be a useful tool when it comes to heating many different kinds of materials. It’s much less known however that compared to regular convective heating it can exhibit catalytic properties. LÄS MER