Sökning: "Niklas Hellgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Niklas Hellgren.

 1. 1. Madonna och Facebook som påverkande faktor till arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Nilsson; Lydia Wretlind; Jenny Ludvigsson; Linnea Larsson; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Madonna och Facebook som påverkande faktor till arbetsmotivation. En fallstudie av Massive Entertainments strategiska HR-åtgärder. LÄS MER

 2. 2. Implementering av informationssystem : en studie utförd vid Nordic Lubricants AB

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Cronstedt; Niklas Fyhr; [2002]
  Nyckelord :Business studies; Bo Hellgren; information; implementation; system; BP; Castrol; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Information har kommit att bli en alltmer kritisk ingrediens i dagens samhälle. Detta har drivit utvecklingen av informationsteknologi (IT) och informationssystem (IS), vilket har gjort det möjligt för organisationer att bearbeta stora mängder information. LÄS MER

 3. 3. Implementering av informationssystem : en studie utförd vid Nordic Lubricants AB

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Cronstedt; Niklas Fyhr; [2002]
  Nyckelord :Business and economics; Bo Hellgren; information; implementation; system; BP; Castrol; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Information har kommit att bli en alltmer kritisk ingrediens i dagens samhälle. Detta har drivit utvecklingen av informationsteknologi (IT) och informationssystem (IS), vilket har gjort det möjligt för organisationer att bearbeta stora mängder information. LÄS MER