Sökning: "Niklas Hofstad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Niklas Hofstad.

 1. 1. Cookies, cookies everywhere! : A qualitative interview study about how internet users interact with cookie consent notices

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Niklas Hofstad; Anton Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Cookie; Consent; GDPR; Informed; Personal data; Privacy;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine what reasons internet users have for accepting, declining, or adjusting cookie settings. The study’s research question is: what reasons do Internet users have for accepting, declining, or adjusting cookie settings? To answer the research question, we constructed three research support questions: 1) how do internet users access the internet?, 2) What are internet users’ perspectives on privacy on the internet?, 3) How do internet users interact with cookie consent notices? The study’s theoretical framework consists of informed consent, contextual integrity, nudging, and political economy. LÄS MER

 2. 2. Finns det ett samband mellan strategisk förskjutning och upplevd stress? : En enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Niklas Hofstad; [2016]
  Nyckelord :Strategic delay; Active procrastination; Perceived Stress; PSS-10; Strategisk förskjutning; Upplevd stress; PSS-10;

  Sammanfattning : Prokrastinering är ett mycket allvarligt men också relativt vanligt uppskjutarbeteende, särskilt bland studenter, som kopplas till bland annat stress och dåliga betyg. På senare år har dock forskare argumenterat för existensen av ett gynnsamt uppskjutarbeteende, känt som strategisk förskjutning. LÄS MER