Sökning: "Niklas John"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Niklas John.

 1. 1. Personligheten som avgörande faktor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Niklas Ahlqvist; John Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Health-promotion; unit managers; leadership; discretion; elderly care.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to see how unit managers use their discretion in relation to their imposed responsibility for a health-promoting work environment in the municipal sector. With the help of six different unit managers we conducted a qualitative study in which, with the help of a vignette study, we conducted interviews to get answers to our questions. LÄS MER

 2. 2. Kvantitativa prognoser : Tillvägagångssätt för en statlig myndighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Niklas Johansson; John Rautiainen; [2018]
  Nyckelord :Forecasting; Forecasting process; Demand forecasting; Material planning; Prognoser; Prognostiseringsprocessen; Efterfrågeprognoser; Materialplanering;

  Sammanfattning : En effektiv materialhantering har en viktig del i hur konkurrenskraftig en organisation är och att utveckla sina arbetssätt inom detta område är en kontinuerlig utmaning. I en organisation utgör lagerhållning av varor en av de mest väsentliga logistikkostnaderna. Ett sätt att reducera dessa kostnader är genom prognostisering. LÄS MER

 3. 3. Det långa klivet till arkivet? En undersökning av arkivpedagogikens möjligheter som läranderesurs i skolan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Jennie Holmberg; Niklas Madell; [2018]
  Nyckelord :ALM; archive pedagogy; archive education; learning; ABM; arkivpedagogik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine whether archive pedagogy is a useful learning resource in school today, and if so, how this cooperation works in reality. We want to find out how the archive's educational resources are perceived by teachers and students, and where the possible obstacles may lay. LÄS MER

 4. 4. Higher capital requirements and banks’ cost of capital : An empirical study of the Swedish major banks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :John Gunell; Niklas Åhlund; [2017]
  Nyckelord :Modigliani Miller; Capital Requirements; Capital Structure; Banks; Cost of Capital; CAPM.;

  Sammanfattning : In the wake of the financial crisis the systemic importance of banks for the stability of the financial system became evident. Finansinspektionen classifies the banks Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken and Swedbank as systemically important for the Swedish financial system. LÄS MER

 5. 5. Svenska fastighetsmäklarkontors syn på sociala medier som marknadsföringskanal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :John Andersson; Niklas Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Sociala medier; Marknadsföring; Fastighetsmäklarkontor; Sverige;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Svenska fastighetsmäklarkontors syn på sociala medier som marknadsföringskanal.Författare: John Andersson och Niklas NilssonHandledare: Johan NetzÄmne: Kandidatuppsats i företagsekonomiProblemformulering: Då fastighetsmäklarkontor arbetar i en konservativ bransch men vill vara nytänkande, är användningen av sociala medier ett steg i den riktningen. LÄS MER