Sökning: "Niklas Kolari"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niklas Kolari.

  1. 1. Effekten av manuell terapi hos personer i arbetsför ålder med kronisk ländryggssmärta – En systematisk litteraturstudie

    Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Niklas Kolari; [2018]
    Nyckelord :physiotherapy; chronic low back pain; manual therapy; exercise; fysioterapi; kronisk ländryggssmärta; manuell terapi; träning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggen består av fem kotor som är omgiven av en avancerad ligamentapparat samt muskler som ska stabilisera denna instabila konstruktion av leder. Ländryggens främsta funktioner är att vara viktbärande och stötdämpande samt att skydda ryggmärgskanalen och nervrötterna. LÄS MER