Sökning: "Niklas Li"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Niklas Li.

 1. 1. CE-märkning av medicintekniska produkter ur ett nystartat företags perspektiv

  M1-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Casper Moberg; Niklas Kant; [2016]
  Nyckelord :Medical technology; CE-marking; MDD; Regulatory framework for medical technology; startup companies in the field of medical technology; Medicinsk teknik; CE-märkning; MDD; medicintekniska regelverk; nystartade företag inom medicinsk teknik;

  Sammanfattning : Regelverket för medicintekniska produkter är omfattande och medicintekniska företag lägger idag stora resurser på att säkerställa att deras produkter uppfyller de lagar och krav som finns. Detta arbete beskriver författarnas bidrag till CE-märkningsprocessen på det nystartade företaget LARA Diagnostics första produkt, en handhållen enhet för utvärdering av perifer neuropati samt hur processen att CE-märka en medicinteknisk produkt generellt går till för ett mindre eller nystartat företag. LÄS MER

 2. 2. Monte Carlo simulation study of the e+e- →Lambda Lamba-Bar reaction with the BESIII experiment

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kärnfysik

  Författare :Niklas Forssman; [2016]
  Nyckelord :Hadron; Nuclear physics; Lambda; Monte Carlo-simulations; BES; BESIII; Event selection;

  Sammanfattning : Studying the reactions where electrons and positrons collide and annihilate so that hadrons can be formed from their energy is an excellent tool when we try to improve our understanding of the standard model. Hadrons are composite quark systems held together by the strong force. LÄS MER

 3. 3. Hälsa i högstadiet : En studie av högstadieelevers tankar kring hälsa i skolan

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Niklas Kullström; [2016]
  Nyckelord :hälsa; läroplan; skola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarForskning visar på att lärarna inte riktigt når fram med hälsobudskapet och att skolan har ett patogent synsätt där hälsa främst handlar om att få eleverna att röra på sig. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur eleverna själva tänker och resonerar kring begreppet hälsa. LÄS MER

 4. 4. Implementering av PDCA i ett byggföretag : En metod att förbättra arbetsprocesser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Pedram Assadi; Daniel Pero Vesterlund; Niklas Hårstad; [2015]
  Nyckelord :Lean; Kaizen; PDCA; innovation; förbätringsprocesser;

  Sammanfattning : Genom ett eget utformat dokument av författarna baserat av PDCA-metoden, visar studiens utfall att implementering av innovationsteknik är fullt möjligt i ett byggföretag som Garant Bygg & Bad. PDCA-dokumentet främjar dessutom innovationsförmågan i förbättringsprocesser i det valda företaget. LÄS MER

 5. 5. “We’re here, we’re queer, get used to it!” : En studie om HBTQ och heteronormativitet inom motionsanläggningar

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Helena Lodin; Niklas Ohlsson; [2015]
  Nyckelord :HBTQ; motionsanläggning; genus; queer; heteronormativitet; omklädningsrum; queerteori; bemötande; homosexuell; bisexuell; transsexuell; fysisk hälsa;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet i föreliggande studie är att belysa HBTQ-individers upplevelser och bemötande inom motionsanläggningar och på vilket sätt detta får betydelse för upprätthållandet av fysisk hälsa och välmående.Hur upplever HBTQ-individer motionsanläggningars normer och hur påverkar heteronormativiteten om hur de uppfattas inom fysisk aktivitet och idrott?Vad influerar HBTQ-individers egna fysiska hälsa?Finns det specifika parametrar som påverkar HBTQ-individers användning av motionsanläggningar?MetodFör att kunna granska hur heteronormativiteten präglat motionsidrotten i samhället har queerteorin samt genusteorin dels använts som utgångspunkt för studien som helhet och dels som studiens teoretiska förståelseverktyg i databearbetningarna. LÄS MER