Sökning: "Niklas Linde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niklas Linde.

  1. 1. Planera för dagvatten : en studie över PBL och särskilda dagvattenstrategiers tillämpning vid dagvattenhantering

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

    Författare :Jesper Linde; Niklas Andersson; [2015]
    Nyckelord :Klimat; reningsverk; brunnar;

    Sammanfattning : Majoriteten av all klimatforskning stödjer teorin om att vårt klimat håller på att förändras. Förekomsten av kraftiga skyfall beräknas öka allt mer i södra Sverige, vilket redan nu börjat visa sig. LÄS MER