Sökning: "Niklas Lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Niklas Lindqvist.

 1. 1. PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AMONG HEALTH STUDENTS. A comparative study between Australia and Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Annika Holmqvist; Niklas Lindqvist; [2021-11-18]
  Nyckelord :Physical activity; inactivity; physiotherapy; sedentary behavior; IPAQ;

  Sammanfattning : Today, approximately 3.2 million deaths each year occur due to inadequate physical activity. Physical activity in addition to the WHO recommendations contribute in reducing the risk of weight gain and disease.. LÄS MER

 2. 2. Femte faktorn gillt? : En kvantitativ studie av Fama och Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Lindqvist; Sebastian Löthner; [2021]
  Nyckelord :Fama-French Five Factor Model; Swedish stock market; Portfolio management; Asset pricing; Multifactor models; Fama-French femfaktormodell; Svenska aktiemarknaden; Portföljförvaltning; Prissättning av tillgångar; Multifaktormodeller;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att testa Fama och Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden. Detta genom att undersöka huruvida modellen kan statistiskt förklara portföljers genomsnittliga avkastning samt ifall specifika faktorer har statistisk signifikans. Metod: En kvantitativ studie med ett deduktivt förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Automatic Question Paraphrasing in Swedish with Deep Generative Models

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niklas Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Paraphrase Generation; Variational Autoencoder; Generative Adversarial Networks; Natural Language Generation; Deep Learning; Word Embeddings; Parafrasgenerering; Variational Autoencoder; generativa adversariala nätverk; naturlig språkgenerering; djupinlärning; ordinbäddning;

  Sammanfattning : Paraphrase generation refers to the task of automatically generating a paraphrase given an input sentence or text. Paraphrase generation is a fundamental yet challenging natural language processing (NLP) task and is utilized in a variety of applications such as question answering, information retrieval, conversational systems etc. LÄS MER

 4. 4. Business intelligence: kunskapsklyftor mellan strategiska och taktiska organisationsnivåer : En kvalitativ studie om hur business intelligence kan hantera kunskapsklyftor mellan strategisk och taktisk nivå i samband med beslutsprocesser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Niklas Lindqvist; Sebastian Löthner; [2020]
  Nyckelord :Business intelligence; Knowledge gap; Decision-making; Decision support; Business intelligence; Kunskapsklyfta; Beslutsfattande; Beslutsstöd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att genom insamlad empiri och teoretiskt underlag besvara hur business intelligence kan hantera kunskapsklyftor mellan taktisk och strategisk nivå i samband med beslutsprocesser. Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer, hermeneutiskt perspektiv och tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of multi-view input using dynamic images for action recognition at a vending fridge

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niklas Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Human Action Recognition (HAR) is increasingly common in our society today. It can be found in self-driving cars, surveillance systems and cashier-free stores such as AmazonGo. LÄS MER