Sökning: "Niklas Lindvall"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Niklas Lindvall.

 1. 1. Chatbot for Configuration

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Niklas Lindvall; Robin Ljungström; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En användbarhetsstudie av friendlyreader webb

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Niklas Lindvall; [2013]
  Nyckelord :ANVÄNDBARHET EYE TRACKING;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att undersöka användbarheten i FriendlyReader Web. Programmet är en e-tjänst som underlättar förståelse och överblick av digital materialet som textdokument, PDF m.m. Användbarheten har att testas genom att mäta ögonrörelser på 10 dyslektiker och 20 icke-dyslektiker. LÄS MER

 3. 3. Lika handlare tänker olika : En studie om korttransaktionskostnader och beloppsgränser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Filip Forsgren; Amanda Lindvall; Niklas Alfredsson; [2013]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; card payment; card transaction costs; charge card; distribution of costs; financial control; merchants; performance management; Balanced Scorecard; Beloppsgräns; Betalkort; Ekonomistyrning; Handlare; Korttransaktionsavgifter; Kostnadsfördelning; Verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : As a consumer, you can use cards for payment more or less everywhere you go, however, it is not certain that the card can be used for all purchases. When a customer pays with card there arises a card transaction fee charged to the merchant. This is a big problem for businesses where transactions with small amounts are a large portion of sales. LÄS MER