Sökning: "Niklas Ljungberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Niklas Ljungberg.

 1. 1. Olgas Amerikabrev - En svensk invandrares sociala nätverk, dess funktion, betydelse och förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Niklas Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :Utvandring; Invandring; migration; Nordamerika; social nätverksteori; Olga Johnsson; Amerikabrev; brev; Swedish Maid; svenskamerikan; Farstorp; Skåne; Sverige; Quebec; Cambridgeport; Boston; Chicago; Kenosha; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to apply an actor oriented social networking theory to analyse a letter collection written by Olga Johnsson, a young Swedish female immigrant to the USA between 1895 and 1900. Its main question is what her social network looked like, what was exchanged within it, and the content and meaning of her social relationships. LÄS MER

 2. 2. Blackstar - David Bowies sista studioalbum. En transtextuell studie av sångtexterna och deras betydelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Niklas Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :David Bowie Blackstar song lyrics narrative character transtextuality intertextuality Button Eyes Trickster literature music; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis examines the song lyrics of Blackstar, David Bowies last studio album, released in 2016. By identifying the narrative voice/voices of each song, their possible characters, and using the transtextuality theory, as defined by Gérard Genette, to analyse the interplay between lyrics, music, paratexts, rock videos and literary texts, the study's aim is to find interpretative meanings to each song, and to the album as a whole. LÄS MER

 3. 3. Ziega Ett verktyg för rollspel i virtual reality

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Ulrika HenrikUddeborg JohanRostedt Michael Ljungberg RasmusDragomir NiklasDavidsson Kling; [2017-08-09]
  Nyckelord :Virtual Reality; Oculus Rift; Roleplaying Game; Unreal Engine Chalmers; ;

  Sammanfattning : Virtual reality har funnits under en längre tid, men det har nyligen slagit igenomstort. Mer lättillgängliga VR-system har ökat användningen av VR, inte minst inomdataspelsindustrin, men det har ännu inte gjorts någon större mängd forskning inomhur speldesign påverkas av VR. LÄS MER

 4. 4. Security in low power wireless networks : Evaluating and mitigating routing attacks in a reactive, on demand ad-hoc routing protocol

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Tony Fredriksson; Niklas Ljungberg; [2017]
  Nyckelord :IoT; Security; Ad-hoc Routing; RIME; Sinkhole; Selective Forwarding; Sybil; Intrusion Detection System;

  Sammanfattning : Using low energy devices to communicate over the air presents many challenges to reach security as resources in the world of Internet Of Things (IoT) are limited. Any extra overhead of computing or radio transmissions that extra security might add affects cost of both increased computing time and energy consumption which are all scarce resources in IoT. LÄS MER

 5. 5. Myllrande våtmarker och vektorburen smitta : Våtmarker och dagvattenhantering i planeringen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Niklas Ljungberg; [2015]
  Nyckelord :Dagvatten; Fysisk planering; Handlingsutrymme; Hegemoni; Makt; Myggor; Utdikning; Vektorburen smitta; Öppen dagvattenhantering;

  Sammanfattning : En åtgärd som allt mer förespråkas runt om i världen för att uppnå en hållbar utveckling är att planera för öppen dagvattenhantering genom att bland annat återställa våtmarker och uppföra dammar och diken. Att dessa åtgärder även innebär fler potentiella habitat och större populationer av myggor, som kan vara vektorer för smittor, är dock ett problem som sällan diskuteras i planprocessen. LÄS MER