Sökning: "Niklas Lundengård"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Niklas Lundengård.

 1. 1. Den personfixerade politiken : En innehållsanalys av Nagens Nyheters rapportering från det amerikanska presidentvalrörelsen 2008

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

  Författare :Niklas Lundengård; [2009]
  Nyckelord :Qualitative content analysis; US presidential election; politics; political communication; personalized marketing; Dagens Nyheter; Barrack Obama; John McCain;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to describe and compare the personal qualities that the Swedish newspaper Dagens Nyheter (DN) tried to associate Barack Obama and John McCain with during the American presidential election campaign 2008. The main question to be answered is: What social and physical characters as well as what personal experiences, interest and resources did DN tried to emphasize regarding John McCain and Barack Obama during the American presidential election campaign 2008. LÄS MER

 2. 2. 13 kronor : En fallstudie på SF Medias prissättning av reklamutrymme på bio ur ett tjänsteperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Lundengård; Ulrik Hollman; [2008]
  Nyckelord :Marknadsföring; Prissättning; Reklamutrymme; SF; Reklam; Bio; Tjänster;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar prissättningen av reklamutrymme på bio. Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för hur SF Media, vilka är den störta aktören på svensk bioreklammarknad, prissätter reklamutrymmen på bio i praktiken ur ett tjänsteperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Stor stark och miljövänlig? : En kvantitativ innehållsanalys av bilreklam i aftonbladet 2000-2006

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Nilsson; Niklas Lundengård; [2007]
  Nyckelord :innehållsanalys; reklam; miljö; ;

  Sammanfattning : En gren inom företagsekonomin förespråkar vad som kallas grön marknadsföring. Inom grön marknadsföring betonas även att de negativa effekter en produkt skapar bör belysas. Syftet med denna undersökning har varit att studera vilka egenskaper och information bilindustrin lyfter fram i sin reklam på den svenska marknaden. LÄS MER