Sökning: "Niklas Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Niklas Magnusson.

 1. 1. Säkrare hantering av defekt plåt : Konceptuell produktframtagning för stålverk

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Niklas Holmér; Simon Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Risk analysis; Safety; Steckel rolling; Riskanalys; Steckelvalsning; Säkerhet Engelsk titel: Safer handling of defective sheet;

  Sammanfattning : Outokumpu Stainless AB är en global tillverkare av rostfria stål. I Outokumpus stålverk i Avesta har varmbandverket problem med risker för personskador vid hantering av defekta plåtstycken efter steckelvalsning. Denna hantering av defekta plåtar görs i dagsläget manuellt av operatörer i varmbandverket. LÄS MER

 2. 2. Implementering av nya resurser och företags värdeskapande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Steve Hidenfalk; Rickard Magnusson; Philip Söron; Sofia Thomasson; [2015]
  Nyckelord :Implementering; RBV; Scania; Värdeskapande; Strategisk resurs; SPS; Business and Economics;

  Sammanfattning : Seminariedatum: 2015-06-05 Ämne/kurs: Strategic Management, FEKH19 Författare: Steve Hidenfalk, Rickard Magnusson, Philip Söron, Sofia Thomasson Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Implementering, RBV, Scania, Värdeskapande, Strategisk resurs, SPS Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka implementeringens påverkan på strategiska resursers värdeskapande i företag. Metod: Uppsatsen bygger på en enfallsstudie med kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 3. Gaseller en framgångssaga

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linus Drevik; Niklas Magnusson; [2015]
  Nyckelord :Gazelles; Strategy implementation; Economics; Management; Organizational structure; Gaseller; Strategiimplementering; Ekonomi; Management; Organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Gaseller kallas företag som växer i en enormt snabb takt. Det finns idag ingen allmänt vedertagen definition av vad ett gasellföretag är, men vanligtvis brukar man inom forskningen säga att ett gasellföretag har en säljökning med minst 20 % per år i 2-5 år. LÄS MER

 4. 4. Konsumenters användande av OMNI-kanaler : En studie om högengagemangsprodukter och lågengagemangsprodukter kopplat till OMNI-kanaler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mårten Magnusson; Niklas Tidholm; [2015]
  Nyckelord :OMNI-channels; the decision-making theory; high involvement products; low involvement products; mobile application; OMNI-kanaler; köpprocessen; högengagemangsprodukter; lågengagemangsprodukter; mobilapplikation;

  Sammanfattning : OMNI-kanaler är ett ständigt växande fenomen som är nytt för både forskarvärlden samt näringslivet. I takt med att ny teknologi utvecklas och förändras möjliggörs nya sätt att konsumera. I dagsläget har vi människor tillgång till en oerhörd stor mängd information vilket OMNI-kanaler tar tillvara på. LÄS MER

 5. 5. Material i ett första beklädnadslager-för ökad komfort under ett tätt yttermaterial

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :MALIN SIMA; NIKLAS VESTERLUND; ANTON MAGNUSSON; [2013]
  Nyckelord :polyester; ull; första beklädnadslager; underställ;

  Sammanfattning : Yrkesfiskare utsätts dagligen för tufft fysiskt arbete och hårt klimat. Att hålla sig varm och torr är ett stort problem. Samtidigt som det yttre plagget är helt tätt mot de yttre påfrestningarna, släpper plagget inte igenom den ånga och fukt som kroppen skapar vid ett fysiskt krävande arbete. LÄS MER