Sökning: "Niklas Mail"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Niklas Mail.

 1. 1. Omreglering av den svenska spelmarknaden - en marknadsföringsmässig game changer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aksel Eilard; Erik Månsson; Niklas Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Sponsring; Marknadsföringskanaler; Omreglering; Kundförvärv; Onlinekasino; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur en omreglering av den svenska spelmarknaden kan komma att påverka valet av marknadsföringskanaler och spelbranschens marknadsföringsklimat. Metod: Författarna utgår från kvalitativ metod och arbetar med att söka svar med hjälp av ett induktivt arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Skaraborgsgrisen : hur fungerar en leverantörsförening?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martin Nordström; Henrik Svensson; [2016]
  Nyckelord :grisproduktion; kooperativ; leverantörsförening; socialt kapital; social capital; Skaraborgsgrisen;

  Sammanfattning : En leverantörsförening är en typ av kooperativ där medlemmarna går ihop och gör affärer tillsammans för att som en större aktör kunna nå bättre resultat än de kunnat göra på egen hand. Skaraborgsgrisen är en ekonomisk förening som består av grisproducenter från Skaraborg, vilka gemensamt förhandlar med slakterier för att uppnå ett slaktpris som medlemmarna är nöjda med. LÄS MER

 3. 3. Extrinsic or Intrinsic Motivation to Implement a Quality System and The Effect On Customer Satisfaction. : A study of ISO 9000 certified companies 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Oskar Stigsson; Niklas Vernersson; [2016]
  Nyckelord :Extrinsic motivation; Intrinsic motivation; Customer satisfaction; Implementation; ISO 9000.;

  Sammanfattning : Introduction: In order to maintain strong relationships with customers, a lot of firms have invested in improving quality; this has led to an increase of quality programs. One of the most prominent quality standards is the ISO 9000 series, however prior research has different views whether or not the standards are beneficial. LÄS MER

 4. 4. Problem kring mobilforensik : En sammanställning om hur mobiltelefoner och forensiska verktyg hanterar kryptering, utvinning och molnlagring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Joakim Lisander; Niklas Lyxell; [2015]
  Nyckelord :Forensik; IT-forensik; Mobil; Mobiltelefon; Mobil-forensik; Utvinning; data; utredning; Iphone; IOS; Android; Windows Phone; kryptering; skärmlås; säkerhet; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Mobiltelefoner innehåller idag en stor mängd information som är av stort forensiskt intresse. Att skydda informationen i sin telefon är en självklarhet för många och utvecklarna av de mobila operativsystemen lägger nu större vikt på säkerhet och skydd av information. LÄS MER

 5. 5. Framtidens spårväg : Är spårvägar med ytskikt av gräs ett bra alternativ?

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Peter Khoury; Niklas Grönskog; [2014]
  Nyckelord :Tramway; tramway constructions; grass track; street track; ballast track; comparison; maintenance; maintenance cost; construction cost; Spårväg; spårvägskonstruktioner; grässpår; gatuspår; ballastspår; jämförelse; underhåll; underhållskostnad; anläggningskostnad;

  Sammanfattning : Utbyggnaden av spårvägen Linje 7 i Stockholm som ska utmynna i Spårväg City har tagit sin början. Vilka typer av spårvägskonstruktioner som ska användas på alla de ingående sträckorna är däremot inte bestämt. LÄS MER