Sökning: "Niklas Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Niklas Nilsson.

 1. 1. Faktorer som påverkar idrottslärares förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Niklas Einarsson; Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Didaktik; Idrott; Likvärdig; Utbildning;

  Sammanfattning : Litteraturstudien är en sammanställning av relevant information som behandlar hur idrottslärares förutsättningar att bedriva en undervisning där eleverna bedöms likvärdigt påverkas av idrottslärares egna didaktiska strategier och kommuners varierande resurser. Detta har lett till en huvudfråga som lyder vilka faktorer påverkar idrottslärares förutsättningar att skapa en likvärdig utbildning? För att underlätta för huvudfrågan har två underfrågor också formulerats, vilka är vilka didaktiska strategier kan idrottslärare ha för att påverka möjligheten till en likvärdig utbildning och hur påverkas en idrottslärares didaktik av kommunens resursmöjligheter? Resultatet i litteraturstudien utgår från idrottslärares perspektiv och kopplas till deras arbete med att bedriva en likvärdighet i den undervisning som genomförs. LÄS MER

 2. 2. High Frequency Transformer : Implementation of prototype

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Vincent Jansson; David Bergman; Niklas Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Transformer; Transformator;

  Sammanfattning : Since its invention in 1885 by Otto Bláthy, Miksa Déri and KárolyZipernowsky, transformers have become an important cornerstone of theelectrical infrastructure we have today. They are found mostprominently in any machinery or device that requires a differentlevel of voltage or current than a general grid can supply, such ascomputers, motors or even cars. LÄS MER

 3. 3. Reviderad design av likbil

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Niklas Heffler; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze the construction of a hearse made by Adiga on account for Nilsson Special Vehicles, NSV. The vehicle suffers from deformations in the rear as a result of mismatched gas springs and in side doors when these are kept open. Virtual models of side doors and rear are prepared in Catia and then analyzed in Ansys. LÄS MER

 4. 4. Feature detection for geospatial referencing

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Niklas Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Feature detection; feature description; feature; image processing; digital image processing; image analysis; aerial photography; drone; Bildanalys; flygfotografi; flygfoto; bildprocessering;

  Sammanfattning : With the drone industry's recent explosive advancement, aerial photography is becoming increasingly important for an array of applications ranging from construction to agriculture. A drone flyover can give a better overview of regions that are difficult to navigate, and is often significantly faster, cheaper and more accurate than man-made sketches and other alternatives. LÄS MER

 5. 5. EXTERNA RELATIONER I KOMPLEXA ORGANISATIONER : FALLSTUDIE MED KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV SVENSKA KRAFTNÄT

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Niklas Gutekvist; August Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER