Sökning: "Niklas Norberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Niklas Norberg.

 1. 1. Framing Mali : Swedish media portrayal of an armed conflict

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Niklas Norberg; [2018]
  Nyckelord :Mali armed conflict framing theory swedish sweden news media peace journalism war tuareg military UN FN United Nations peace keeping peacekeeping; fredsbevarande FN förenta nationerna militär väpnad konflikt krig media nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Research has shown that news media reporting on foreign affairs tend to rely heavily on official sources (e.g. Schwalbe, 2013; Entman, 2004; Lawrence, 2009). This thesis analyse whether this is the case in Swedish news media reporting on the armed conflict in Mali, where Sweden has troops sanctioned by the UN. LÄS MER

 2. 2. Automated Guided Vehicles : En förstudie på Rusta AB:s centrallager

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Niklas Carlsson; Filip Norberg; [2018]
  Nyckelord :Automated Guided Vehicles; AGV; Beslutsmodell; Distributionslager; Flödeskarta.;

  Sammanfattning : Abstract Course: Thesis in logistics for the MBA program, 4FE19E, VT18 Authors: Niklas Carlsson and Filip Norberg Supervisor: Hana Hulthén Examiner: Helena Forslund Title: Automated Guided Vehicles – A preliminary study on the central warehouse of Rusta AB. Background: Automated guided vehicles (AGV) is a driverless truck, programmed to automatically transport goods from point A to point B without human interaction. LÄS MER

 3. 3. Closed-loop supply chain : En studie av svenska detaljhandelsföretag inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filip Norberg; Niklas Carlsson; [2017]
  Nyckelord :closed loop supply chain; circular economy; retail; logistik; supply chain; cirkulär ekonomi; mode;

  Sammanfattning : Den globala uppvärmningen anses idag vara ett av de största hoten mot vår planet. Vi människor är en stor bidragande orsak, efter årtionden av ständigt ökande utsläpp och gränslös konsumtion. Åtgärder måste genomföras inom samtliga sektorer i vårt samhälle. LÄS MER

 4. 4. Diversifieringsstrategier och lönsamhet - en svensk ansats

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Norberg; Johannes Lundgren; Gustaf Neander; Niklas Holberg; [2003]
  Nyckelord :Diversifiering; lönsamhet; strategi; kvantitativ studie; riskspridning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hypotes I: I genomsnitt uppvisar företag med hög grad av diversifiering bättre riskspridning än företag med låg grad av diversifiering Hypotes II: Svenska företag har i allt större utsträckning fokuserat på kärnverksamheten Hypotes III: Generellt sett har företag med låg total diversifiering högre lönsamhet än företag med hög total diversifiering Hypotes IV: Generellt sett har företag med hög relaterad diversifiering högre lönsamhet än företag med hög orelaterad diversifiering Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera och analysera diversifieringsgradens utveckling i svenska företag samt dess inverkan på lönsamhet. Detta genom att formulera och pröva ovanstående fyra hypoteser. LÄS MER