Sökning: "Niklas Nyström"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Niklas Nyström.

 1. 1. The difference between hearing and listening : A qualitative comparative case study about the inter-relations between leaders and employees within agile start-ups

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Niklas Nyström; Zakaria Rahmani; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Leadership are often a central part of organizations’ success. Consequently, it never ceases to attract attention and curiosity. What makes a good leader can vary depending on what kind of organization or setting one may be in and therefore different traits and styles are needed. LÄS MER

 2. 2. Attityder mot fångar hos kriminalvårdare och kriminologistuderande

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Axel Clarström; Axel Nyström; Niklas Meurling; [2021]
  Nyckelord :Attitudes towards prisoners; gender; political leaning; the prison service; students of criminology; Attityder gentemot frihetsberövade; kön; politisk hållning; Kriminalvården; kriminologistudenter.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine differences in attitudes towards prisoners between different occupations, political leanings and genders. To measure attitudes the scale Attitudes towards prisoners, ATP, was firstly translated into Swedish and later distributed as a part of a survey. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskors uppfattningar, erfarenheter och behov rörande sin professionella roll i traumasituationen

  Magister-uppsats,

  Författare :Sanna Lycken; Niklas Nyström; [2020-06-25]
  Nyckelord :interprofessionellt arbete; kommunikation; operationssjuksköterskor; operationssjuksköterskors professionella roll; trauma; utbildning;

  Sammanfattning : Background: In 2018 over 8800 patients were registered in the Swedish Trauma Registry. About 10% of these patients needed surgery. The surgical unit is a high-risk environment and the function of the multidiciplinary team relies on cooperative skills. Trauma simulations are an effective way of improving the non-technical skills among trauma teams. LÄS MER

 4. 4. Identifiering av vattenläckor med hjälp av statistisk processkontroll : För en säkrare och pålitligare vattentillförsel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Martin Dannelind; Anton Nyström; Niklas Sundqvist; Filip Åslin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Leaking pipes in your bathroom or kitchen can cause a lot of damage to both your property and wallet. Water leaks in your house or apartment are often easily spotted but how do you know if a pipe is leaking if it is located several meters below ground? This is a big problem for water suppliers around the world and in this project a desktop application was created to help find these water leaks. LÄS MER

 5. 5. Insvällning av olimmade och limmade trädymlingar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Martin Andersson; Andreas Jonsson; Niklas Nyström; [2019]
  Nyckelord :Wooden dowel; dowel; wooden dowel-joints; adhesion capacity; swelling of wood; Trädymling; dymling; trädymlingsförband; vidhäftning; insvällning;

  Sammanfattning : Trä är ett förnybart material till skillnad mot många andra byggnadsmaterial. Andelen trä inom byggnadsindustrin kan ökas genom att använda trädymlingsförband som ett substitut till skruvar och spikar. Skruvar och spikar tillverkas av metaller, vilka inte är förnybara material. LÄS MER