Sökning: "Niklas Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Niklas Olofsson.

 1. 1. Detect Specific Movement Patterns Based on Gyro and Accelerometer Data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Niklas He; Robin Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Gyro; Accelerometer; Sensors; Fall detection; Algorithm development; Thresholds; Magnitude; Simple moving average; Wearable camera; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Wearable security cameras has been used by police officers and other agents working within the field of security for many years. Some of these cameras are equipped with an accelerometer and gyroscope sensor that can be used to detect if something is happening to the wearer of the camera. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeutens tillvägagångssätt vid bedömning och implementering av intervention vid depression : En kvalitativ intervjustudie

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Niklas Jakobsson; Fabian Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. REINFELDT VS PERSSON: En jämförande kritisk diskursanalys av hur de svenska statsministrarna vill förmedla bilden av sin makt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Niklas Borgström; Johan Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Prime Ministers; Discourse analysis; Power; Influence; Leadership; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this essay we will examine the memoirs of two former swedish prime ministers, namely Göran Persson and Fredrik Reinfeldt. We specifically focus on the ways in which the two choose to portray their respective power and influence. LÄS MER

 4. 4. Aktielikviditet på Stockholmsbörsen och NGM - prissätts likviditet i aktiehandeln?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Olofsson; Alice Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :The efficient market hypothesis; risk; anomalies; liquidity premium; liquidity risk; LM12; stock market; liquidity; Effektiva marknadshypotesen; risk; anomalier; likviditetspremie; likviditetsrisk; LM12; aktiemarknaden; likviditet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan aktiers likviditet och avkastning. Metod: Vår studie består av en kvantitativ metod där vi med hjälp av databasen Eikon från Thomson Reuters samlat in finansiella data. LÄS MER

 5. 5. Empati i den vårdande relationen – en begreppsanalys i palliativ kontext

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Samuel Hylén; Niklas Olofsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :Empati; Begreppsanalys; Palliativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begrepp är något som människor använder för att beskriva och förstå sinverklighet och de har en viktig roll inom omvårdnad. Empati är ett begrepp som förekommer ibeskrivningar av sjuksköterskans yrkesroll och är ett centralt begrepp inom flerateoribildningar inom omvårdnadsvetenskap. LÄS MER