Sökning: "Niklas Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Niklas Olsson.

 1. 1. En empirisk studie av orsakssambandet mellan bostadspriser och bostadslån i sjutton europeiska länder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Olsson; [2019]
  Nyckelord :Bostadspriser; Bostadslån; lånetillväxt; paneldata; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur orsakssambandet mellan bostadspriser och bostads¬lån ser ut. Orsakssambandet mellan bostadspriser och bostadslån har undersökts genom att samla in paneldata för sjutton euroländer över sextiotvå kvartal under perioden 2003-2018. Två panelregressioner med laggade oberoende variabler har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Impacting Information Asymmetry within the Swedish Equity Crowdfunding Market : An aggregated approach on how equity crowdfunding platforms work to govern, control and reduce information asymmetry

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Wahlberg; Alexander Olsson; [2018]
  Nyckelord :Alternative financing; Equity crowdfunding; Information asymmetry; Agency theory; Signaling theory; Mitigation strategies; Investor communication; Effective signaling;

  Sammanfattning : The equity crowdfunding market has since the financial crisis in 2008 become an important source of alternative financing in Sweden. The equity crowdfunding platforms constitute the market and are responsible for governing the investment relationships. LÄS MER

 3. 3. SAMVERKAN I KRIS En studie av samverkansbaserade styrningsformer och synen på roller och ansvar mellan tjänstemän och politiker

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Niklas Olsson; [2018]
  Nyckelord :Collaborative governance; crisis management; county; governance; public administration; collaboration;

  Sammanfattning : The study of governance and the distribution of power between public administrators and politicians is a broad field to explore, crisis management is another. The recent birth of the collaborative governance theory bridges the gap between the two and puts the public administrator and other actors on an even playing field in search for collaboration. LÄS MER

 4. 4. En granskning av de utländska spelbolagens marknadsföring mot den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Robin Möller; Niklas Olsson; [2018]
  Nyckelord :Marketing; Casino; CSR; Digital; Ethics;

  Sammanfattning : De utländska spelbolagens omfattande marknadsföring mot den svenska marknaden är påtaglig och de senaste åren har omsättningen av spelrelaterad reklam ökat markant. Denna ökning sker trots det svenska spelmonopolet som innebär att endast bolag med licens utfärdat av staten får verka och marknadsföra sig i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Simulation of PT100 sensor controllable via CAN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Niklas Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Modern day vehicles is full of electronics, different sensors and software. To test that all these different systems works as expected it is suitable to build test beds. These test beds consists of, as far as possible, real components that should be implemented in the vehicles. A vehicle has various temperature sensors. LÄS MER