Sökning: "Niklas Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Niklas Olsson.

 1. 1. Riskhanteringsverktyg i växtodlingen : har växtodlingsproduktionen tillräckligt med verktyg för att hantera finansiell risk?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Niklas Bengtsson; Martin Olsson; [2019]
  Nyckelord :risk; riskhantering; gårdsstöd; försäkring; CAP-reform; förväntad nyttoteori; resultatutjämning;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord med anledning av den förväntade ökade riskexponering växtodlingsproducenter kommer stå inför vid ett förändrat klimat. Torkan 2018 slog hårt mot landets lantbrukare och lönsamheten upplevdes som kraftigt försämrad. LÄS MER

 2. 2. En empirisk studie av orsakssambandet mellan bostadspriser och bostadslån i sjutton europeiska länder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Olsson; [2019]
  Nyckelord :Bostadspriser; Bostadslån; lånetillväxt; paneldata; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur orsakssambandet mellan bostadspriser och bostads¬lån ser ut. Orsakssambandet mellan bostadspriser och bostadslån har undersökts genom att samla in paneldata för sjutton euroländer över sextiotvå kvartal under perioden 2003-2018. Två panelregressioner med laggade oberoende variabler har genomförts. LÄS MER

 3. 3. Numerical simulation and experimental validation of a manufactured wing profile

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Niklas Olsson; Christian Selberg; [2019]
  Nyckelord :Flow; surface roughness; airfoil;

  Sammanfattning : The background for this thesis originates from a study of the flow characteristics for an airfoil of the type NACA0018. The aim for this thesis was to evaluate how the characteristics of the flow over the NACA0018 profile depend on surface roughness. LÄS MER

 4. 4. Impacting Information Asymmetry within the Swedish Equity Crowdfunding Market : An aggregated approach on how equity crowdfunding platforms work to govern, control and reduce information asymmetry

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Wahlberg; Alexander Olsson; [2018]
  Nyckelord :Alternative financing; Equity crowdfunding; Information asymmetry; Agency theory; Signaling theory; Mitigation strategies; Investor communication; Effective signaling;

  Sammanfattning : The equity crowdfunding market has since the financial crisis in 2008 become an important source of alternative financing in Sweden. The equity crowdfunding platforms constitute the market and are responsible for governing the investment relationships. LÄS MER

 5. 5. SAMVERKAN I KRIS En studie av samverkansbaserade styrningsformer och synen på roller och ansvar mellan tjänstemän och politiker

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Niklas Olsson; [2018]
  Nyckelord :Collaborative governance; crisis management; county; governance; public administration; collaboration;

  Sammanfattning : The study of governance and the distribution of power between public administrators and politicians is a broad field to explore, crisis management is another. The recent birth of the collaborative governance theory bridges the gap between the two and puts the public administrator and other actors on an even playing field in search for collaboration. LÄS MER