Sökning: "Niklas Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Niklas Pettersson.

 1. 1. Hur pratar vi om ritualer? : En läroboksanalys av läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Niklas Pettersson; [2021]
  Nyckelord :religionskunskap; lärobok; religionsdidaktik; ritualer; riter;

  Sammanfattning : Rituals have been a part a human civilization since the dawn of man. Even in todays’ technologically and scientifically advanced society, rituals still have a certain place regardless of them being in the church, the mosque or perhaps the grand opening of the city’s new opera house. LÄS MER

 2. 2. Dödshjälp inom palliativ vård, sjukvårdspersonalens erfarenheter samt upplevelser : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Niklas Pettersson; Tobias Andersson; [2020]
  Nyckelord :Euthanasia; Palliative Care; Healthcare professionals and Experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är dödshjälp inte lagligt men ämnet debatteras utifrån olika synsätt samt etiska aspekter. Sjukvårdspersonalens uppgift är att vårda patienter genom att lindra, trösta samt bota men om patienten inte längre vill leva samt efterfrågar dödshjälp ställs sjuksköterskan inför en utmaning. LÄS MER

 3. 3. Att gå framåt är inte alltid ett framsteg : En kvalitativ intervjustudie om svårigheter och problem med de fem nyckelstrategierna i formativ bedömning som lärare i årskurserna f-3 upplever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Aksel Pettersson Naumann; Niklas Winroth; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; bedömning för lärandet; formativ bedömning; nyckelstrategier; problem och svårigheter.;

  Sammanfattning : Formativ bedömning är ett centralt begrepp inom den svenska skolan idag. Att skapa en undervisning där eleverna får möjlighet att utvecklas och skapa en förståelse och motivation för lärandet är en av lärarnas viktigaste arbetsuppgifter. LÄS MER

 4. 4. Demografiska variablers och personlighetens betydelse för spel om pengar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Christian Pettersson; Niklas Åsberg; [2019]
  Nyckelord :demographic variables; big five model; protective factors; risk factors; gambling; problematic gambling;

  Sammanfattning : Studien undersökte hur de tre demografiska variablerna kön, ålder och civilstatus samt de fem grundläggande personlighetsdimensionerna extraversion, vänlighet, samvetsgrannhet, neuroticism och öppenhet  relaterar till spel om pengar samt att börja spela i tidig ålder. Detta gjordes utifrån fem frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Systematically uncovering mutants in testing safety critical software : Using symbolic execution on surviving mutants from mutation testing

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Niklas Pettersson; Nils Petersson; [2019]
  Nyckelord :Mutation Testing; Symbolic Execution; Dextool;

  Sammanfattning : This thesis investigates how symbolic execution and constraint solving can be used for detecting equivalent and non-equivalent mutants in mutation testing. The presented method proposes a driver implementation, realized as a plugin for Dextool, to differentiate original and mutated code from each other by executing both versions symbolically using KLEE. LÄS MER