Sökning: "Niklas Rådström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Niklas Rådström.

 1. 1. Inblick bakom värderingen av goodwill

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fabian Sannerholm; Niklas Rådström; [2024-02-20]
  Nyckelord :Goodwill; nedskrivningsprövning; revisor; subjektiva bedömningar; incitament;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Regeländringen till nedskrivningsprövningar av goodwill har medfört stor osäkerhet i värderingen på grund av mängden subjektiva bedömningar som omfattar prövningarna. Detta har lett till flera utmaningar för företagen och inte minst för revisorer. LÄS MER

 2. 2. The implications of IFRS 9 – for Equity Analysts

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Neil Eriksson; Niklas Rådström; [2019]
  Nyckelord :Accounting quality; Accounting information; Conceptual Framework; IFRS 9; IAS 39; Expected Credit Loss model; Equity analyst;

  Sammanfattning : The financial crisis of 2008 highlighted problems with the accounting standard IAS 39, with claims of high complexity, introduction of procyclicality in the financial statements and a proposed role of contributing to the financial crisis. The International Accounting Standard Board issued the predecessor, IFRS 9, which became effective on January 1st, 2018. LÄS MER

 3. 3. Crowdfunding - Ett alternativ för den svenska fastighetsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Rådström; Mathias Hellberg; Niclas Bladh; Johanna Hallersbo; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den vanmäktige allsmäktige : Framställningen av Gud i två senmoderna svenska romaner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Lars Siljeholm; [2014]
  Nyckelord :skönlitteratur; Gud; förändring; hermeneutisk metod; närläsning;

  Sammanfattning : Both contemporary research in History of Religions and current public debate tell us that Christianity as a religious form is challenged in today’s society. Nevertheless, Christianity is often present in secular artistic expression such as fictional literature. LÄS MER

 5. 5. Utan en berättelse finns inget liv : En narratologisk studie av Niklas Rådströms roman Ängel bland skuggor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Annica Larsson; [2014]
  Nyckelord :Narratologisk studie; Niklas Rådström; Ängel bland skuggor; narratologi; romananalys; Orfeusmyten;

  Sammanfattning : Syftet med att analysera Niklas Radstrom roman Ängel bland skuggor ur ett narratologiskt perspektiv ar att undersoka vilka narrativa grepp Radstrom har anvant nar han forfattat romanen, hur han har anvant dem och hur det paverkar lasningen av romanen. Syftet ar ocksa att larare och elever ska kunna anvanda uppsatsen som ett verktyg for att upptacka infallsvinklar de kan anvanda i ett arbete med romanen, bade vad galler innehall och form. LÄS MER