Sökning: "Niklas Roghem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niklas Roghem.

  1. 1. Spaniens finanspolitik under 2000-talet : En makroekonomisk analys av finanspolitikens roll i skapandet av och under budgetkrisen

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Erik Håkansson; Niklas Roghem; [2011]
    Nyckelord :finanspolitik; budgetkris; Finanspolitiska rådet; makroekonomi; finanskris; ekonomisk politil; seigniorage; kreditbetyg; finanspolitisk regel; stabiliseringspakten;

    Sammanfattning : När Lehman Brothers INC lämnade in sin konkursansökan hösten 2008 sände detta chockvågor genom finanssektorn världen över och spred sig senare till den reala ekonomin med en ekonomisk kris som följd. Spanien som är Europas fjärde största ekonomi drabbades hårt av denna kris som punkterade landets överhettade bostadsmarknad vilket ledde till massarbetslöshet och stora budgetunderskott. LÄS MER