Sökning: "Niklas Rosenqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Niklas Rosenqvist.

 1. 1. Studie- och yrkesvägledning inom gymnasiesärskolan : En kvalitativ studie med fokus på uppdrag, kompetens och professionalisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Niklas Rosenqvist; Jonas Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :gymnasiesärskolan; studie- och yrkesvägledning; kompetens; professionalisering; uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka studie- och yrkesvägledares arbete inom gymnasiesärskolan. Studiens frågeställningar behandlar arbetsuppgifter, kompetens och professionalisering. Studien utgår ifrån professionaliseringsteoretiska perspektiv samt använder sig av en teori som förklarar begreppet kompetens. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljö och chefsskap : En kvantitativ studie om relationen mellan ledarskap och omsorgspersonalens upplevda arbetsmiljö i Umeå kommuns hemtjänst

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sophie Rosenqvist; Niklas Willing; [2015]
  Nyckelord :arbetsmiljö chefsskap;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan upplevd arbetsmiljö och storlek på arbetsgrupp samt hur närvarande deras enhetschefer är. Tidigare forskning har visat på att ett distanserat ledarskap påverkar arbetsgruppen, upplevelse av bristande ledarstöd och svårigheter att påverka sin arbetssituation. LÄS MER

 3. 3. ISPS : Vakten i Göteborgs oljehamn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Sjöfartshögskolan; Högskolan i Kalmar/Sjöfartshögskolan

  Författare :Niklas Ulfskans; Christian Thorell; [2008]
  Nyckelord :ISPS; Göteborgs hamn; Skyddsvakt; Vakt Väktare; G4S; Deskriptiv; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Med anledning av ISPS- kodens inträdande 2004 och personliga erfarenheter från fartyg och skyddsvaktsarbete har vi valt att fördjupa oss i ämnet portvaktens arbetsuppgifter. Vad vi har observerat sedan tidigare är att den allmänna uppfattningen bland ombordanställda är att portvakten är i vägen och det tar lång tid att komma till sin arbetsplats på fartyget. LÄS MER