Sökning: "Niklas Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Niklas Sandberg.

 1. 1. Beskattning av bostäder - Två alternativ för ett mer likformigt och neutralt system

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Niklas Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; beskattning av bostäder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatter är något som debatteras både ofta och flitigt. En skatt som verkar väcka lite extra mycket känslor är den löpande beskattningen av bostäder. LÄS MER

 2. 2. Swedish companies and Russia just changed their relationship status to "it is complicated" : A multi-case study about how Swedish B2B companies change commitments towards the turbulent Russian market to remain resilient

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Viktor Jakobsson; Hannes von Dahn; [2016]
  Nyckelord :Market Turbulence; Commitment; Resilience; Risk; Uncertainty; Knowledge; Intangible Resources; Tangible Resources; Operation Mode;

  Sammanfattning : Title:                                   Swedish companies and Russia just changed their                                            relationship status to “It is complicated” ­- A multi-case study about how Swedish B2B companies change commitments towards the turbulent Russian market to remain resilient                     Authors:                             Hannes von Dahn & Viktor Jakobsson   Supervisor:                        Niklas Åkerman   Examiner:                           Susanne Sandberg   Course:                              Business Administration III - Degree Project with specialization in International Business (Bachelor)   Problem:                            The sanctions against Russia and the decline of the oil price have created a complex situation. As a result of this the Swedish export dropped with 50% in just one year. LÄS MER

 3. 3. Vänner med fördelar : En studie om hur SMFs formella och informella nä̈tverk samverkar vid internationalisering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Robin Karlsson; Andreas Utas; [2016]
  Nyckelord :Formal networks; informal networks; SMEs; Internationalization; Network relations; Formella nätverk; Informella nätverk; SMFs; Internationalisering; Nätverk; Relationer;

  Sammanfattning : Titel: Vänner med fördelar • En studie om hur SMFs formella och informella nätverk samverkar vid internationalisering Författare: Robin Karlsson & Andreas Utas Handledare: Niklas Åkerman Examinator: Susanne Sandberg Problem: Tidigare forskning framhäver det formella samt informella nätverkets betydelse vid internationalisering, dock huruvida dessa former av nätverk samverkar, efterfrågas. Syfte: Syftet med denna studie är att erhålla en förståelse för hur formella och informella nätverk samverkar i internationaliseringsprocessen av små- och medelstora företag. LÄS MER

 4. 4. Att kommunicera ansvarsfullt spelande : En kritisk diskursanalys av hur fyra spelbolag kommunicerar ansvarsfullt spelande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Niklas Sandberg; [2015]
  Nyckelord :spelbolag; spelbransch; kritisk diskursanalys; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur spelbolag på den svenska spelmarknaden kommunicerar ansvarsfullt spelande och vad det innebär för deras positionering i samhället, samt om det finns skillnader mellan reglerade och oreglerade spelbolags kommunikation om ansvarsfullt spelande. Med reglerade spelbolag avses aktörer som har statlig licens att bedriva spelverksamhet i Sverige och kontrolleras av svenska myndigheter. LÄS MER

 5. 5. Development of fuel efficiency improvements for a single cylinder internal combustion engine. An investigation and implementation of five fuel efficiency improving technologies on an Eco Marathon engine.

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Adam Brandt; Anna Engelbrektsson; Niklas Hidman; Oskar Isaksson; Marcus Sandberg; Malin Settergren; [2015]
  Nyckelord :Internal combustion engine; Atkinson cycle; Variable compression; Air assisted direct injection; Laser ignition; Ceramic materials; Low friction materials; Low heat rejection engine; Chalmers Vera Team;

  Sammanfattning : This thesis describes the work of developing a technology demonstrating single cylinderengine for Chalmers Vera Team. The engine was to display five different technologies thatcould be of use to Chalmers Vera Team in the continued development of their fuel efficientengine. LÄS MER