Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Om fordrans uppkomst vid offentligt ackord

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Niklas Sinander; [2013-02-12]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar fordrans uppkomst vid offentligt ackord inom ramen för en företagsrekonstruktion. Tidpunkten för en fordrans uppkomst utgör skiljelinjen mellan de fordringar som ingår i ett offentligt ackord och övriga fordringar. LÄS MER