Sökning: "Niklas Sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Niklas Sjöberg.

 1. 1. GENDER-STEREOTYPES, FOOD AND ADVERTISING. An Analysis of Gender-role Portrayal and Gendered Language in Japanese Video Commercials

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Niklas Sjöberg; [2020-06-09]
  Nyckelord :SIK; japanska; Japanese; Gender; Stereotypes; advertising; language;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate Japanese gender stereotypes through the analysis of gender role portrayals in video commercials of the product category food and cooking, as well as by observing the use of gender specific language by the characters of the commercials. This is done through a combined quantitative and qualitative analysis of 115 commercials collected from online sources. LÄS MER

 2. 2. Högstadieelevers kunskap och motivation för klimatanpassad skolmat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Rebecca Andréasson Billström; Niklas Jadell; Matilda Niclasson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Anpassning; Klimatarbete; Livsmedel; Växthusgasutsläpp;

  Sammanfattning : Program: Kostekonomi, med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 38 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 3. 3. MANGA, ORTOGRAFI OCH ÖVERSÄTTNING. En karaktärs- och översättningsanalys av Yotsuba från Yotsuba&!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Niklas Sjöberg; [2019-01-28]
  Nyckelord :japanska; Yotsuba !; översättning; ortografi; manga;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera karaktären Yotsuba från mangan Yotsuba&!, hennes språkegenskaper och hur de har översatts till svenska, för att förhoppningsvis bidra till framtida översättningar av japansk manga till svenska. Det teoretiska ramverket för denna uppsats kommer att vara grundat i översättningsteorin skopos, Hasegawas beskrivning och kategorisering av översättningstekniker och Kinsuis rollspråkskoncept. LÄS MER

 4. 4. Utdelning och ägarstrukturer : En kvantitativ studie om ägarstrukturens betydelse för utdelningspolitiken på den svenska börsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Broman; Sara Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Dividends; ownership concentration; agency problem; ”The principal-agent theory”.; Utdelning; ägarkoncentration; agentproblem; samband; ”The principal-agent theory”.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att testa sambandet mellan en koncentrerad aktieägarandel och låg utdelning bland aktieföretag på den svenska börsen. Vad som är unikt för just denna studie är att den genomförs på den svenska börsen samt den skattesats som skiljer sig mellan Sverige och exempelvis Finland där tidigare studier av samma karaktär genomförts. LÄS MER

 5. 5. Reliability comparison of wireless protocols IEEE 802.15.1 and IEEE 802.15.4

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Niklas Sjöberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER