Sökning: "Niklas Thomsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niklas Thomsen.

  1. 1. Oj, jag stack mig! En empirisk studie om hur sjuksköterskan påverkas av en stickskada

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Camilla Carlsson; Niklas Thomsen; [2005]
    Nyckelord :blodsmitta; oren kanyl; oro; påverkan; sjuksköterska; stickskada; stöd;

    Sammanfattning : Yrket som sjuksköterska innehåller arbetsuppgifter som innebär en risk att komma i kontakt med patienters blod och därmed en risk för blodsmitta. Syftet med före-liggande studie var att undersöka på vilket sätt sjuksköterskan påverkas efter att han/hon råka ut för en stickskada, samt vilket stöd han/hon får efter en stickskada. LÄS MER