Sökning: "Niklas Thunström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Niklas Thunström.

 1. 1. Priskrig och konsumentöverskott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Taillefer Dellenholt; Malkolm Wester; Oliver Nilsson; Felix Thunström; [2020]
  Nyckelord :Pharmacy; Price wars; Consumer surplus; VPC framework; Perfect competition; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Price Wars and Consumer Surplus Seminar date: 2020-06-03 Course: FEKH19, Bachelor Degree Project in Strategic Management, 15 ECTS Authors: Felix Thunström, Malkolm Wester, Oliver Nilsson, Simon Taillefer Dellenholt Advisor: Niklas L. Hallberg Key words: Pharmacy, Price wars, Consumer surplus, VPC framework, Perfect competition Purpose: The purpose of this paper is to investigate how a price war affects consumer surplus. LÄS MER

 2. 2. Strategi i icke-vinstdrivande organisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Ryckenberg; Hanna Dahlberg; Niklas Olsson; Erik Thunström; [2015]
  Nyckelord :Resource-based view; Industrial organization; Konkurrensfördel; Marknadsprestation; Icke-vinstdrivande organisationer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Strategiarbete i icke-vinstdrivande organisationer Seminariedatum: 2015-06-05 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management, 15 hp Författare: Hanna Dahlberg, Niklas Olsson, Samuel Ryckenberg, Erik Thunström Handledare: Magnus Johansson Fem nyckelord: Icke-vinstdrivande organisationer, Marknadsprestation, Konkurrensfördel, Industrial organization, Resource-based view Syfte: Studiens syfte var att utöka förståelsen för hur icke-vinstdrivande organisationer förhåller sig till strategiarbete och vilket fokus som i huvudsak tas. Metod: Via en huvudsakligen deduktiv ansats utfördes en kvalitativ studie. LÄS MER