Sökning: "Niklas Wahlström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Niklas Wahlström.

 1. 1. Belastningsskador vid bilning. Påfrestande arbetsställningar vid bearbetning av timmer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Niklas Wahlström; [2018-06-19]
  Nyckelord :Strain injuries; hewing; working position; working height; ergonomics; belastningsskador; bilning; arbetsställning; arbetshöjd; ergonomi;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk,22,5 hp, 2018.... LÄS MER

 2. 2. Guidelines for the validation of the Child Dissociative Checklist in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Janonius; Niklas Wahlström; [2017]
  Nyckelord :dissociation; validation; Child Dossociative Checklist; CDC; trauma;

  Sammanfattning : This study’s aim was to explore face, content, concurrent validity and psychometric properties of the Swedish Child Dissociative Checklist (CDC) as well as and to provide guidelines towards validation. The CDC is used in Sweden when dissociation is highly probable, and validation could motivate wider use. LÄS MER

 3. 3. Additive Manufacturing Applications for Wind Turbines

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Niklas Wahlström; Oscar Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; Wind Power Plant; Rotating Union; Additiv Tillverkning; Vindkraftverk; Roterskarv;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM), also known as 3D-printing is an automated manufacturing process in which the component is built layer upon layer from a predefined 3D computer model. In contrast to conventional manufacturing processes where a vast volume of material is wasted due to machining, AM only uses the material that the component consists of. LÄS MER

 4. 4. Conductive polymers as hole-conductors for solid-state dye sensitized solar cells

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström

  Författare :Niklas Wahlström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Reverse engineering : En processkartläggning på reverse engineering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Niklas Wahlström; [2013]
  Nyckelord :reverse engineering; turbinskovel; processkartläggning; Alstom;

  Sammanfattning : Alstom Power Sweden AB in Norrköping isexpanding their business in the presentsituation and has implemented aprocedure for reverse engineering as apart of this work. Reverse engineeringat Alstom is an extensive procedurethat is calculated to be performedunder very time demanding conditions. LÄS MER