Sökning: "Niklas Wolnievik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niklas Wolnievik.

  1. 1. Projektering och beredning av ett distributionsnät i ett exploateringsområde

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

    Författare :Niklas Wolnievik; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur ett beredningsarbete går till från början till slut. Projektet omfattar ett eldistributionsnät till ett nytt bostadsområde med 33 villor, en förskola och en industrifastighet. Delar som effektförbrukning av bostäder, förskola och en industri har tagits fram utifrån deras huvudsäkring. LÄS MER