Sökning: "Niklaus Manuel Deutsch"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niklaus Manuel Deutsch.

  1. 1. Döden och jungfrun. En studie om betydelseförskjutningen av ett existentiellt motiv (eller en studie med kött och blod)

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

    Författare :Alina Noldin; [2020]
    Nyckelord :Death and the maiden; dance of death; memento mori; Hans Baldung Grien; Niklaus Manuel Deutsch; Elna Borch; Edvard Munch; döden och jungfrun; döden och flickan; dödsdansen; Arts and Architecture; History and Archaeology; Philosophy and Religion;

    Sammanfattning : A specific motif depicting death is the personification of death in combination with a young woman. This constellation is usually referred to as “Death and the Maiden”. The motif’s origins lie around the 16th century but was given a special revival a few centuries later. LÄS MER