Sökning: "Nikolaj Månsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nikolaj Månsson.

 1. 1. Algoritmen som hjälper vid tidsplanering : ett stöd för personer med ADHD

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Nikolaj Månsson; [2019]
  Nyckelord :Digitala hjälpmedel; Bayes teorem; ADHD;

  Sammanfattning : Denna studie avhandlar vilka behov som personer med ADHD har av digitala hjälpmedel, vilka hjälpmedel som finns tillgängliga på marknaden, samt vilka råd som finns att tillgå vid utveckling. Då studien syftar bidra med en utformning av ett digitalt verktyg som stödjer dessa individer i tidsplanering, så utförs även en litteraturstudie över hur sannolikhetsberäkning kan användas för att planera och förutsäga utgång av aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Arkivets konsekvenser vid utanförskap : en kommuns relation till Offentlighetsprincipen och legalisering av utbildning för papperslösa barn

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Nikolaj Månsson; [2013]
  Nyckelord :Archival science; undocumented children; documentation management; professional ethics; educational administration; arkivvetenskap; papperslösa barn; dokumenthantering; yrkesetik; skoladministration; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this Master´s thesis is to study how the Swedish bill, "Education for children who are staying in the country without authorization", constructs a relationship between legal versus illegal status, and how this relationship affects undocumented children’s integrity in relation to the principle of public access to official records (“Offentlighetsprincipen”). The main hypothesis is that the principle of public access to official records affects the information listed in public documents, since operators are aware that the data can potentially be accessed by an outside authority. LÄS MER