Sökning: "Nikolina Ahnberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nikolina Ahnberg.

 1. 1. Leder engelskundervisning till Trafalgar Square? : Undersökning av autentisk engelsk litteratur för årskurs 4-6 i skolbibliotek i Jönköpings kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nikolina Ahnberg; [2019]
  Nyckelord :autentisk engelsk litteratur; skolbibliotek;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka tillgången till autentisk engelsk litteratur i skolbibliotek i Jönköpings kommun. Syftet är också att tolka litteraturens lämplighet för engelskundervisning i årskurs 4-6, samt tolka skolornas val vid inskaffandet av böckerna. Detta syfte uppfylls med hjälp av följande forskningsfrågor: 1. LÄS MER

 2. 2. Engelskundervisning genom skönlitterära texter i åk 4–6 : Skönlitterära texters för- och nackdelar i engelskundervisningen i åk 4–6

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Nikolina Ahnberg; [2018]
  Nyckelord :skönlitterär text; undervisning i främmande språk; språkinlärare; undervisningsmaterial; motiverande undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att granska vad samtida forskning säger om användningen av skönlitteratur i undervisning i engelska som främmande språk i mellanstadiet. Forskningsfrågorna fokuserar på för- och nackdelar med användningen av skönlitteratur, samt hur dessa förhåller sig till kunskapskraven i engelska i mellanstadiet. LÄS MER