Sökning: "Nikolina Petrovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nikolina Petrovic.

  1. 1. Vegotrendens drivkrafter och utmaningar: En intervjustudie om vegetarianismens utveckling i Sverige

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Nikolina Petrovic; [2018]
    Nyckelord :köttkonsumtion; hållbar utveckling; miljöpåverkan; medvetenhet; hälsa; etik; karnist; vegetarian; vegan;

    Sammanfattning : Hittills har forskning visat att köttkonsumtionen växer och den har beräknats att fortsätta öka i världen trots att man börjat bli medveten om de negativa konsekvenser köttproduktionen och konsumtionen medför. Nu har för första gången på 30 år köttkonsumtionen i Sverige minskat. LÄS MER