Sökning: "Nilen"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Nilen.

 1. 1. Analysis of the Changes of the Opet Festival Procession : Between the Regents Hatshepsut and Tutankhamun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Emma Lennander Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Opet; Festival; Procession; Hatshepsut; Amenhotep III; Tutankhamun; Landscape; Nile; Karnak; Luxor; Temple; Thebes.; Opet; Festival; Procession; Hatshepsut; Amenhotep III; Tutankhamun; Landskap; Nilen; Karnak; Luxor; Tempel; Thebe.;

  Sammanfattning : The essay analyses the changes of the Opet festival procession between the regents Hatshepsut and Tutankhamun, as some changes of the procession occur during this period. The purpose of this study is to fill in some of the knowledge gaps that exist and to combine different areas that have been researched with areas ​​where little research has been done. LÄS MER

 2. 2. Lärande och ansvar : konsultrollen i en kontext av ständig förändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Johanna Nilén; [2020]
  Nyckelord :Responsibility; lifelong learning; change as a state; learning agility; adaptive self-leadership; resilience; consultant; KIBS; Ansvar; livslångt lärande; förändring som tillstånd; agilt lärande; adaptivt självledarskap; resiliens; konsult; KIBS;

  Sammanfattning : I en omvärld i konstant förändring ställs det höga krav på individer, framför allt i kunskapsintensiva företag. Studien undersöker upplevelser och resonemang kring ansvar och lärande, hos individer som arbetar inom en konsultverksamhet. Att belysa hur en konsult ser på ansvar och livslångt lärande, i en kontext i ständig förändring. LÄS MER

 3. 3. Nilenavtalet från 1959 - en teoriprövande uppsats utifrån Paul Collier och Alexander Wendts teorier med Karl Poppers metod om falsifiering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Gustafsson; Andrea Hambraeus; [2019]
  Nyckelord :Nilen; Wendt; Collier; teoriprövande; 1959-års Nilenavtal; Förenade Arabrepubliken; Sudan; Vattenkonflikt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet är att, utifrån 1959-års Nilenavtal om vattenfördelning av Nilen, pröva två teorier på konflikten som uppstod efter Nilenavtalet från 1929. De valda teorierna är Paul Collier och Alexander Wendts, som ger olika förklaringar till vad konflikten kan bero på. LÄS MER

 4. 4. Machine Learning Based Video Editing Toolbox for Automatic Summary of Medical Videos

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Olle Oswald; Emil Nilén; [2019]
  Nyckelord :machine learning; image analysis; video summary; medical video; artificial neural networks; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Recording of medical procedures makes it possible for medical staff to review their work, learn from the mistakes and produce material for education. Medical videos tend to be long, which has an impact on usability and raises issues concerning memory storage. LÄS MER

 5. 5. The Shrines of Gebel el-Silsila : and their function

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Alexandra Boender; [2018]
  Nyckelord :Gebel el-Silsila; shrines; cenotaphs; Qasr Ibrim; function; religion; helgedom; kenotaf; funktion; Gebel el-Silsila; Qasr Ibrim; religiös; funktion;

  Sammanfattning : In 1963 came Ricardo Caminos to the conclusion that the shrines of Gebel el-Silsila functioned as cenotaphs. However, his views have never been reassessed by contemporary Egyptologists, which has led to the shrines still being interpreted as cenotaphs today. LÄS MER