Sökning: "Nilen"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Nilen.

 1. 1. Nilenavtalet från 1959 - en teoriprövande uppsats utifrån Paul Collier och Alexander Wendts teorier med Karl Poppers metod om falsifiering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Gustafsson; Andrea Hambraeus; [2019]
  Nyckelord :Nilen; Wendt; Collier; teoriprövande; 1959-års Nilenavtal; Förenade Arabrepubliken; Sudan; Vattenkonflikt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet är att, utifrån 1959-års Nilenavtal om vattenfördelning av Nilen, pröva två teorier på konflikten som uppstod efter Nilenavtalet från 1929. De valda teorierna är Paul Collier och Alexander Wendts, som ger olika förklaringar till vad konflikten kan bero på. LÄS MER

 2. 2. The Shrines of Gebel el-Silsila : and their function

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Alexandra Boender; [2018]
  Nyckelord :Gebel el-Silsila; shrines; cenotaphs; Qasr Ibrim; function; religion; helgedom; kenotaf; funktion; Gebel el-Silsila; Qasr Ibrim; religiös; funktion;

  Sammanfattning : In 1963 came Ricardo Caminos to the conclusion that the shrines of Gebel el-Silsila functioned as cenotaphs. However, his views have never been reassessed by contemporary Egyptologists, which has led to the shrines still being interpreted as cenotaphs today. LÄS MER

 3. 3. Engelsktalande invandrarkvinnor berättar om nationalitetskänsla, svenskhet och in/exkludering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nina Nilén; [2015]
  Nyckelord :migration; intersectionality; nationality; qualitative interviews; feminist studies; Social Sciences;

  Sammanfattning : How do English speaking women from USA and England who live in Sweden relate to nationality and inclusion and how is this affected by ethnicity, age, sex, and language skills? The aim of the study is to present an immigrant group often overlooked in Swedish research and immigration debates. With an intersectionality perspective and theories about nationality and in/exclusion the material which consists of qualitative interviews with four women is analyzed. LÄS MER

 4. 4. En stat blir till: Informativa bilder till utställning om en forntida kultur

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emma Westerberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inför mitt examensarbete tog jag kontakt med Världskulturmuseerna. Det visade sig att Medelhavsmuseet höll på att förbereda för en ny utställning om det forntida Egyp­ten. LÄS MER

 5. 5. Fördelningen av våra vattendrag: en studie av det internationella stödet bakom principen om rättvis och rimlig användning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henning Boström; [2013]
  Nyckelord :folkrätt; internationella vattendrag; rättvis och rimlig användning; equitable and reasonable utilization; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the last few decades, the law on the non-navigational uses of international watercourses has been the subject of codification and progressive development under the auspices of the ILC and the UN. This work resulted in the adoption of the UNWC by the UN General Assembly 21 May 1997, and the UNWC has been open to join since that date. LÄS MER