Sökning: "Nils Alexandersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nils Alexandersson.

 1. 1. Matematiska såll och deras tillämpningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Nils Alexandersson; Erik Dagobert; Coën Lorcan Olofsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att ge läsaren en inblick i det matematiska delområdet sållteorigenom att redogöra för dess grundläggande idéer och tillämpningar, samt att presentera endatorimplementation av Eratosthenes såll. I rapporten presenteras Eratosthenes generaliseradesåll, samt Bruns och Selbergs såll. LÄS MER

 2. 2. Change in heating costs for different renovation alternatives of a million-housing program building

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Robert Alexandersson; Stephan Tran; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 2014 the network for energy efficient multi-residential buildings, BeBo, finished a project called “Ett hus, fem möjligheter” (“One building, five opportunities”). The purpose was to provide insight into and a comparison of five different renovation alternatives for an existing building from the million-housing program, resulting in a decrease in energy use by at least half. LÄS MER