Sökning: "Nils Christie"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Nils Christie.

 1. 1. Att definiera våld i skolan : En intervjustudie med lärare om hur våld hanteras i gymnasiesärskolan och yrkesgymnasiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Jenny Andersson; Per Persson; [2021]
  Nyckelord :workplace environment; violence; work-related violence; secondary school; arbetsmiljö; våld; arbetsrelaterat våld; gymnasieskola;

  Sammanfattning : This study has examined how teachers from three integrated secondary schools – one which provides education for students with special needs and two vocational schools –define violence. The definitions have been linked to whether the schools tend to display a workplace environment perspective or a crime perspective on violence, and how these perspectives are expressed. LÄS MER

 2. 2. Vem är det ideala mordoffret? - En kvantitativ jämförande analys av hur kvinnliga mordoffer gestaltas och prioriteras i kvällspress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Filip Mitrovic; Karl Moberg; Gustav Stjernkvist; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim of thesis:This study analyzes the difference in news framing and news selection of eight different cases of murdered women during the last ten years. Primarily we wanted to try to find a pattern between the women's personal aspects of age, ethnicity, and relationship to their murderer. LÄS MER

 3. 3. Styckade kvinnokroppar är inte pressetik : En kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen om morden på Wilma Andersson, Tova Moberg och Lisa Holm i svensk dags- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Felicia Minorsson; Ebba Adsenius; [2020]
  Nyckelord :Dagspress; Genus; Journalistik; Kvällspress; Mord; Pressetik;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar hur Dagens Nyheter och Expressen har rapporterat om tre mord på kvinnor mellan åren 2015 och 2020 – Wilma Andersson (2019), Tova Moberg (2017) och Lisa Holm (2015). Studien syftar till att undersöka om och isåfall hur rapporteringen skiljer sig mellan dagspress och kvällspress, samt studera i vilken utsträckning Dagens Nyheter respektive Expressen har valt att publicera namn, bild och detaljer där allmänintresset kan ifrågasättas. LÄS MER

 4. 4. Det komplexa offerskapet: en litteraturstudie om stereotypiseringen av offer för människohandel för sexuella ändamål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Tekla Münger; [2019]
  Nyckelord :ideal victim; intersectionality; sex trafficking; Sweden’s Supreme Court’s criteria for credibility assessment; victims; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative secondary analysis is to study how victims of sex trafficking are illustrated in previous research. 16 peer reviewed articles have been analysed based on a hermeneutic approach. LÄS MER

 5. 5. Emotioner i domstol : en studie om känslors betydelse vid sexualbrottsdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Amanda Westny; [2018]
  Nyckelord :rättsfall; känslor; det ideala offret; Nils Christie; emotionsnormer; sexualbrott; Arlie Hochschild;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur emotioner synliggörs och värderas i rättsprocessen. Studien behandlar och analyserar tre stycken rättsfall mellan år 2009 och år 2017. Samtliga rättsfall innefattar sammateman i form av bevisvärdering i sexualbrottmål. LÄS MER