Sökning: "Nils Edlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Nils Edlund.

 1. 1. Administration och kärnverksamhet : kan de två separeras?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Bergkvist; Nils Edlund; [2017]
  Nyckelord :Administration; Kärnverksamhet; Huvudsysslor; Avlastning; Tillit;

  Sammanfattning : Bakgrund/problematisering: I uppsatsen konstateras att administration är nödvändig för en komplex organisations goda funktion och ofta är tätt sammankopplad med företags kärnverksamhet. Genom att definiera vad som tillhör en organisations kärnverksamhet och dess administration är författarnas hypotes att de två eventuellt kan separeras med en högre lönsamhet och bättre resursanvändning för organisationen som potentiell följd. LÄS MER

 2. 2. Administration och kärnverksamhet – kan de två separeras?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nils Edlund; Erik Bergkvist; [2017]
  Nyckelord :Administration; Kärnverksamhet; Huvudsysslor; Avlastning; Tillit;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund/problematisering: I uppsatsen konstateras att administration är nödvändig för en komplex organisations goda funktion och ofta är tätt sammankopplad med företags kärnverksamhet. Genom att definiera vad som tillhör en organisations kärnverksamhet och dess administration är författarnas hypotes att de två eventuellt kan separeras med en högre lönsamhet och bättre resursanvändning för organisationen som potentiell följd. LÄS MER

 3. 3. Spelmonopolets vara eller icke vara : Den svenska spelmodellen och det kommande förslaget på ny spelreglering i ljuset av EU-domstolens rättspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Edlund; [2016]
  Nyckelord :Spelmonopol; EU-rätt; Spellicensutredningen; Svensk spellagstiftning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER