Sökning: "Nils Ferlin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Nils Ferlin.

 1. 1. Silent Lure : A study of how Mīkhāʾīl Nuʿayma relates to and uses silence in his poems

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Ronja Tallmyren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study I investigate how a mystic relates to and uses silence in poetry, as silence is a very important part of mysticism overall. I have focused on the Eastern Orthodox Christian mystic branch, which, in this thesis, is represented by the poet Mīkhāʾīl Nuʿayma from Lebanon. LÄS MER

 2. 2. Kan du höra honom komma : - om kristusbilder och kristologi i Nils Ferlins dikter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Magdalena Pettersson; [2019]
  Nyckelord :poesi; kristologi; Kristus; hermeneutik; Ferlin;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: In this essay a limited and specific selection of poems by the Swedish poet Nils Ferlin, has been analyzed in order to find various images of Christ. By using these images of Christ, a possible Christology within the poems by Ferlin, will then be elucidated, a so called Ferlinian Christology. LÄS MER

 3. 3. Barbershop och klassiskt : Komposition av körmusik som metod för utforskande arbete kring genrebredd

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jonathan von Döbeln; [2017]
  Nyckelord :körmusik; kör; genrebredd; komposition; överskridande genrer; musikskapande; arrangering; barbershop;

  Sammanfattning : Genrebredd är något som det ofta pratas om i olika musikaliska sammanhang. Det sägs att genrebredd är viktigt och att fler borde forska kring allt vad det innebär, att fler borde applicera genrebredd på sitt vardagliga musicerande. LÄS MER

 4. 4. Döden, kärleken och religionen. : En undersökning av några centrala teman i Nils Ferlins lyrik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Lisa Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Poetry; poetry analysis; themes; thematic analysis; literature; Ferlin; Nils Ferlin; lyrik; lyrikanalys; poesi; tematik; tematisk analys; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur tematiken i Nils Ferlins lyrik gestaltas i samtliga diktsamlingar utifrån några valda teman. Först undersöks dödstematiken som på grund av sitt omfång delas in i två kapitel, ett där döden ses som en räddare undan livsångest och ett där döden skildras som skrämmande. LÄS MER

 5. 5. Den självbiografiska romanen: Fakta eller fiktion? - En studie av Ivar lo-Johanssons självbiografiska roman Författaren :

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Blom; [2010]
  Nyckelord :Ivar Lo-Johansson; Självbiografi; Självbiografisk roman; Narratologi; Fakta; Ickefiktion; Fiktion;

  Sammanfattning : Under 1950-talet skrev Ivar Lo-Johansson flera självbiografiska berättelser som på omslagen också benämns som självbiografiska romaner; Analfabeten, Gårdfarihandlaren, Stockholmaren, Journalisten, Författaren, Socialisten, Soldaten, Proletärförfattaren, vilka skildrar samtiden, 1910-talets slut till 1950-talets början. Författaren, som jag har intresserat mig mest för i analysen, är indelad i tolv kapitel som i princip skulle kunna läsas fristående från varandra. LÄS MER