Sökning: "Nils Fredriksson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Nils Fredriksson.

 1. 1. Halvmiljonstaden Malmö: Utmaningar för kommun och allmännytta

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Nils Hugo Fredriksson; Johan Holmberg; [2020]
  Nyckelord :allmännytta; befolkningstillväxt; bostadsbrist; bostadsförsörjning; försörjning;

  Sammanfattning : Detta arbete är en undersökning av hur Malmö stad och MKB Fastighets AB, kommunens allmännyttiga bostadsbolag, arbetar för att tillgodose stadens bostadsbehov mot bakgrund av befolkningens förväntade tillväxt och relativt svaga betalningsförmåga. Genom kvalitativa intervjuer med representanter för Malmö stad och MKB har vi fått inblick i vilka förhållningssätt, strategier och mekanismer som styr det framåtblickande arbetet och hanteringen av utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Event segmentation causes a release of proactive interference - an attempt to integrate two classical paradigms

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alexander Dahlström; [2016]
  Nyckelord :Short-term memory; Proactive interference; Event segmentation; Event boundary; Social Sciences;

  Sammanfattning : Past research on proactive interference has yielded many ways to cause a release of proactive interference. At the same time, the event segmentation paradigm attempts to explain why memory is sometimes enhanced and sometimes diminished and how we understand the world through perception. LÄS MER

 3. 3. Capability Assessments - An Experimental Study of Capability Assessments with Multi-Actor Dependencies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Malin Hanson; Sebastian Severinsen; [2016]
  Nyckelord :Keywords Capability; Capability Assessments; Risk and vulnerability analyses; Multi-actor; Dependency models; self-assessments; peer-assessments; Mastermind; SPSS; Capacity; Ability; Skill. Sökord Förmåga; förmågebedömningar; risk- och sårbarhetsanalyser; flera aktörer; beroendemodeller; egenanalys; kamratbedömning; kapacitet; skicklighet.; Technology and Engineering; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis investigates how multi-actor dependencies affect the ability to assess capability. It is also investigating if the accuracy of capability assessments for tasks where multi-actor dependencies are present, depends on if capability is assessed individually or with all participating actors. LÄS MER

 4. 4. Har man som vi en öppen dialog och pratar med varandra så funkar det ju hur bra som helst och så är det väl med allt. -En kvalitativ studie om delat ledarskap och kommunikation i två mindre företag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Linda Eriksson; Jacob Fredriksson; Nils Ränkeskog; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Nils Lindbergs körmusik : Analys av tre stycken ur "O Mistress mine".

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Nina Fredriksson; [2002]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nina Fredriksson:Nils Lindbergs körmusik. Analys av tre stycken ur O Mistress mine. Uppsala: Musikvetenskap, 60 p., 2002. LÄS MER